Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fortsatt förlust för Episurf

2019-02-08 09:23

Medicinteknikbolaget rapporterar en förlust för det fjärde kvartalet.

Episurf redovisar ett resultat före skatt om -15,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (-15,5). Resultatet per aktie uppgick till -0:49 kronor (-0:51).

Nettoomsättningen steg till 1,1 miljoner kronor (0,9).

Nettoresultatet blev -15,3 miljoner kronor (-15,5) och ingen utdelning föreslås således.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,6 miljoner kronor (-14,0).

De likvida medlen uppgick vid årets utgång till 28,3 miljoner kronor (71,3).

"Under 2018 upplevde Episurf Medical en positiv trend genom i stort sett samtliga delar av verksamheten, och i flera av våra regioner kan vi nu med övertygelse säga att vi har etablerat en kommersiell verksamhet. Under det fjärde kvartalet beställdes Episealer-implantat i en takt som motsvarar en operation per arbetsdag, och tillväxten visar tydliga tecken på att fortsätta", skriver vd Pål Ryfors i bokslutsrapporten.

Orderboken i fjärde kvartalet på 1,5 miljoner kronor var 64 procent högre än ett år tidigare.

"Utvecklingen drivs av den tyska marknaden där tillväxten under det fjärde kvartalet 2018 uppgick till 187 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2017", uppger Episurf-chefen.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom