Fortsatt förlust för Karo Bio

2016-02-12 07:57 Affärsvärlden SIX
Foto: Image Source/JOSE PELAEZ/All over press

Karo Bio redovisar ett resultat före skatt på -25 miljoner kronor (-22) för det fjärde kvartalet 2015.

Rörelseresultatet blev -24 miljoner kronor (-22).

Nettoresultatet uppgick till -25 miljoner kronor (-22) eller -0,49 kronor per aktie (-0,59).

Nettoomsättningen uppgick till 57 miljoner kronor (8,1).

Likvida medel uppgick till 76 miljoner kronor vid rapportperiodens slut (52). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 121 miljoner kronor (-11) under kvartalet.

"Genomförda emissioner och förvärv bedöms vara tillräckliga för att finansiera verksamhetens nuvarande omfattning under väsentlig tid", uppger bolaget i rapporten.

Styrelsen föreslår ingen utdelning (0).

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom