Fortsatt förlust för Neurovive

2017-05-18 09:12

Neurovives rörelseresultat för första kvartalet blev -21,2 miljoner kronor ( -10,9), påverkat av externa kostnader om 6,7 miljoner (7,4).

Det framgår av delårsrapporten.

Soliditeten var 95 procent (88) den 31 mars 2017. Likvida medel uppgick till 67,3 miljoner kronor (78,7)

"Styrelsen arbetar kontinuerligt med att säkerställa verksamhetens behov av finansiering. Ledningsgruppen utvärderar aktivt olika finansieringsalternativ för att säkerställa bolagets långsiktiga finansiering", heter det i rapporten.

Första kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till - 13,3 miljoner (-15,3).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom