Fortsatt förlust för Oasmia

2016-03-03 07:18 Affärsvärlden SIX

Oasmia Pharmaceutical redovisar ett före skatt på -25 miljoner kronor (-28) för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret avseende perioden november till januari.

Rörelseresultatet var -23 miljoner kronor (-25).

Nettoresultatet uppgick till -25 miljoner kronor (-28) eller -0,24 kronor per aktie (-0,30).

Nettoomsättningen uppgick till 6,0 miljoner kronor (0,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten låg på -46 miljoner kronor (-27) med likvida medel på 27 miljoner kronor (25) vid utgången av rapportperioden.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom