Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fortsatt historiskt låga löneökningar

2019-08-30 13:47
Foto: Adam Wrafter/SvD/TT

Löneökningarna ligger kvar på historiskt låga nivåer. Under första halvåret låg ökningstakten på 2,5 procent, jämfört med samma period året före, vilket innebär ungefär samma påslag i snitt som de senaste åren, enligt bearbetad statistik från Medlingsinstitutet.

Löneökningarna i avtal har legat kring två procent. Påslagen utöver avtal, löneglidning, har därmed varit förhållandevis små, enligt Medlingsinstitutet.

Reallönerna, rensat för inflationen på 1,9 procent, ökade under första halvåret med 0,6 procent, något högre än under motsvarande period i fjol.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom