Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fortsatt hög efterfrågan för teknikindustrin

2018-03-13 07:29

Efterfrågan är fortsatt hög för teknikindustrin i Sverige. Ordertillväxten förbättras från exportmarknaden och ökningstakten dämpas bara i ringa omfattning från hemmamarknaden. Till det mest positiva är att efterfrågan fortsätter att förbättras för maskindustri

Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet, enligt ett pressmeddelande.

Kapacitetsutnyttjandet är oförändrat högt. Andelen företag med brist på yrkesarbetare har minskat för andra kvartalet i rad, men behovet av ingenjörer är däremot högre än tidigare.

"Årets första konjunkturbarometer visar att högkonjunkturen håller i sig. Bilindustrin visar fortsatta framgångar, metallvaruföretagen lyfter på export och en ökad orderingång till maskinindustrin förstärker intrycket av en robust konjunktur,", säger Anders Rune, Teknikföretagens chefekonom, i en kommentar.

Han konstaterar att det också finns områden inom industrin som inte går lika starkt framåt, exempelvis leverantörer till elektroindustrin och de som har bygg- och anläggningsindustrin som kunder.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom