Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fortsatt röda siffror för Feelgood

2015-10-29 07:24

Feelgood redovisar ett resultat före skatt på -14 miljoner kronor (-12) för det tredje kvartalet 2015.

Engångskostnader för en organisationsförändring gav engångskostnader på 3,7 miljoner kronor (0) under rapportperioden.

Rörelseresultatet blev -13 miljoner kronor (-11) och nettoresultatet uppgick till -14 miljoner kronor (-12), motsvarande -0,14 kronor per aktie (-0,11).

Nettoomsättningen var 107 miljoner kronor (106).

Under perioden genomfördes en organisationsförändring som förväntas ge en besparing om cirka 15 miljoner kronor på årsbasis. Besparingarna får effekt från och med det fjärde kvartalet.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom