Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fortsatt skeptiska konsumenter i USA

2014-01-09 15:16

Även om siffrorna var något bättre än föregående vecka är konsumentförtroendet i USA fortfarande lågt.

USA:s totala konsumentförtroende uppgick till -28,4 under förra veckan, vilket kan jämföras med en nivå om -28,7 under närmast föregående vecka.

Detta framgår av den senaste Bloomberg-undersökningen som har genomförts av Langer Research Associates of New York.

Index över konsumentförtroendet mäts efter en skala som sträcker sig mellan +100 och -100. Index baseras på en
slumpmässig mätning av 250 respondenter per vecka över hela landet och bygger på ett fyraveckors glidande medelvärde på 1.000 respondenter.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom