Förvaltaren Stefan Kopperud: ”Goda utsikter inom it”

2016-11-29 22:00 Affärsvärlden Redaktionen
18 år. Stefan Kopperud har förvaltat samma småbolagsfond sedan 1998, under olika bolag. Foto: LINNEA RHEBORG

Stefan Kopperud har förvaltat samma småbolagsfond sedan 1998, under olika bolag.

Du har förvaltat den här fonden ganska länge, eller hur?

– Ja, jag har varit med sedan 1998 hos dåtida Carlson Investment Management. Sedan dess har både jag och fonden bytt hemvist till Öhman via DNB. Nu är både jag och fonden – Öhman Småbolagsfond – hos Öhman sedan firman förvärvade DNB:s svenska fondförvaltning förra året.

Vilka kriterier går du på när du väljer ut enskilda innehav?

– En av grundpelarna i småbolagsförvaltning är att identifiera bolag med bra tillväxtförutsättningar. Det är en stor skillnad jämfört med stora bolag som inte är lika beroende av tillväxt, i ett stort bolag där tillväxten viker kan man ändå klara sig genom kostnadsrationaliseringar tack vare att man har flera ben att stå på. I ett litet bolag hamnar man snabbt i kostnadsproblematik när tillväxten avtar. Ett annat viktigt kriterium är ägarbilden, inklusive företagsledningen. Tittar man historiskt under de senaste 15 åren ser man att de bolag som utvecklats bäst är de som har starka huvudägare och en bra företagsledning.

Ert största innehav i dag är Husqvarna. Vad är det du gillar med det bolaget?

– Husqvarna har vi haft med i portföljen sedan Kai Wärn blev vd. Han kom närmast från Seco Tools där vi kunde se att han gjort ett bra jobb och vi räknade med att han skulle effektivisera Husqvarna. Under Kais ledning har bolaget levererat bättre och bättre resultat, och det tror jag kommer att fortsätta.

Finns det någon speciell sektor där du ser möjligheter till tillväxt framöver?

– Ja, vi bedömer att it-företagen har goda framtidsutsikter, och har bland annat Acando och Hiq i portföljen. Digitaliseringen har tagit fart på allvar vilket påverkar många branscher, bland annat bankerna som haft problem med tillväxten och där en av lösningarna är att rationalisera på kostnadssidan genom att ersätta människor med it-lösningar.

Senast vi intervjuade dig lyfte du bland annat fram Itab, och det innehavet har ni fortfarande kvar i portföljen. Hur tycker du att det har utvecklats?

– Itab genomförde i somras ett stort förvärv när man köpte det italienska företaget La Fortezza Group som kommer att driva på tillväxten i bolaget de kommande åren. Förvärvet ger Itab en stark position i södra Europa, och när man samordnar det med de verksamheter man redan har ser jag goda utsikter för en positiv utveckling framöver.

Är det något innehav som ni klivit av under året?

– I Loomis har hela innehavet sålts. Vi såg att den minskande penninghanteringen satte press på bolaget, så vi hade redan tidigare börjat minska innehavet. När några av huvudägarna senare valde att sälja blev det en signal för oss att sälja resterande del av innehavet.

Fonden har stigit med ungefär 5 procent i år. Vilket innehav har bidragit mest till uppgången?

– Vi hade ett innehav i Meda som blev uppköpt i början av året. Det har svarat för den största värdeökningen.

Vad tror du om börsutvecklingen framöver?

– Det är väldigt osäkert vad de slutliga konsekvenserna blir av valutgången i USA, men på kort sikt ser det ut som om man kommer att gå från en period med penningpolitisk stimulans till att mer fokusera på finanspolitiken. Initialt är det bra för aktiemarknaden eftersom det kommer att driva på BNP-tillväxten, men på längre sikt finns det risk att en politik som ökar inflationen också driver upp räntorna, och med tanke på den höga skuldsättning som finns internationellt kan det bli problematiskt.

 

Text: Erik Aronsson

Stefan Kopperud

Förvaltar: Öhman Småbolagsfond.

Förvaltat kapital: Cirka 2,7 miljarder kronor.

Utveckling hittills i år: Cirka +5 procent.

Affärsvärlden Redaktionen

Premiumnyheter

Aktuellt inom