Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Framåt för Saab - följer egen förväntan

2019-07-19 09:03
Foto: Sören Andersson / TT

Försvarskoncernen Saabs rörelseresultat blev 630 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (458).

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 607 miljoner kronor, enligt Bloomberg News sammanställning inför rapporten.

Försäljningen steg till 8.445 miljoner kronor (7.953), jämfört med konsensusprognosen på 8.505 miljoner kronor.

Orderingången sjönk till 5.228 miljoner kronor (6.529).

Resultatet före skatt ökade till 564 miljoner kronor (244), jämfört med väntade 565 miljoner kronor.

Nettoresultatet steg till 429 miljoner kronor (183).

Saab spår fortfarande att försäljningstillväxten under 2019 kommer att vara i linje med bolagets långsiktiga finansiella mål, det vill säga en årlig organisk tillväxt på 5 procent.

Rörelsemarginalen 2019, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, bedöms alltjämt stärkas jämfört med 2018.

Det framgår av delårsrapporten för det andra kvartalet.

Fjolårets utfall för den justerade rörelsemarginalen var 7,7 procent.

Saab långsiktiga mål är en rörelsemarginal på 10 procent per år över en konjunkturcykel.

Samtidigt upprepar Saab sin prognos att det operationella kassaflödet kommer att vara negativt för helåret 2019, men på en bättre nivå än 2018 när det uppgick till -2.424 miljoner kronor.

"Det operationella kassaflödet kommer under året fortsatt påverkas av tidpunkter för förväntade betalningar i stora projekt med hög aktivitetsnivå", konstaterar bolaget.

Under det andra kvartalet 2019 var Saabs operationella kassaflöde -779 miljoner kronor (-539). För det första halvåret 2019 summeras det operationella kassaflödet till -2.702 miljoner kronor (-2.750).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom