Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Från aktieklubbtill börslejon

2001-02-28 08:00

Några av Sveriges mest anonyma och förmögna privatpersoner driver det okända investmentbolaget Mariegården. Affärsvärlden berättar historien om Mariegården och om medlemmarnas privata placeringar.

Mariegårdarnas aktieportföljer

Delägarna i Mariegården, eller "Mariegårdarna" som de gärna kallar sig, är samtliga män, personliga vänner och köper ofta aktier i samma bolag. Gruppen består av Torbjörn Adamson, 58 år, och med en bakgrund i transportsektorn; Kåre Gilstring, 57 år och IT - entreprenör; finansmannen Michael Hasselquist, 48 år; Eskil Johannesson, en herre på snart 74 år som vigt sitt liv åt aktier; industrimannen Torsten Nilsson, 63 år och trävaruhandlaren Jan Sandström, 64 år. Grundaren till sällskapet är den förre finansanalytikern Bo Pettersson, 43 år. VD är numera Kjell Östergren, en före detta utlandssvensk som snart fyller 50 år och har en bakgrund i finanssektorn. Västeråsföretaget Arvid Svensson, representerat av Fredrik Svensson, har nyligen blivit delägare i Mariegården. Bolaget kan komma att utvidgas nu när tennisstjärnan Stefan Edberg eventuellt står på tur att bli medlem.

Fikar och umgås

Mariegårdarna talas vid på telefon nästan dagligen och flera gånger i veckan går de till Catellahuset på Birger Jarlsgatan i Stockholm för att ta en fika, umgås och prata aktier. Delägarna är väl bekanta med varandras aktieportföljer och satsar gärna i samma bolag. Intuition, tålamod, långsiktighet och framför allt diversifiering är ledorden när Mariegårdarna köper aktier.

Historien om Mariegården startar 1992 när Bo Pettersson, som då arbetade som mäklare på Hagströmer & Qviberg (H&Q), bestämde sig för att samla ihop sina kunder och starta ett eget kapitalförvaltningsbolag.

Bo Pettersson hade hamnat hos H&Q efter en karriär på det kraschade finansbolaget Nyckeln. Ett av de företag han bevakade var databolaget E-data. Arbetet ledde fram till att han fick kontakt med Kåre Gilstring som var bolagets huvudägare. I likhet med Pettersson hade han ett stort intresse för aktiemarknaden och när E-data såldes till amerikanska Storage Tec kom Pettersson och Gilstring överens om att Pettersson skulle förvalta de pengar Gilstring fått från försäljningen av E-data.

En av storägarna i E-data var finansmannen Eskil Johannesson som också blev en tidig medlem i det som kom att bli Mariegården.

Bo Pettersson såg nu att hans idé om att starta ett företag som helt ägnade sig åt aktieplaceringar kunde bli verklighet. Han kontaktade tre andra personer, som alla var kunder på H&Q: Torbjörn Adamson, Torsten Nilsson och Jan Sandström. Bo Pettersson tog även med sig sin gamle bekant Michael Hasselquist, mest känd som styrelseordförande i finansbolaget Nyckeln. Torsten Nilsson ägde ett vilande aktiebolag som hette Mariegården. Det blev startskottet. Bo Pettersson frågade sina dåvarande chefer om det gick bra att fortsätta på fondkommissionärsfirman samtidigt som han blev delägare i Mariegården. Hagströmer & Qviberg sade nej, vilket resulterade i att Bo Pettersson lämnade H&Q för att på heltid börja arbeta som VD på Mariegården.

Jobben i Värmland

Torsten Nilsson blev största ägare i kapitalförvaltningsbolaget, eftersom han satsade mest pengar. Året var 1992 och Sverige befann sig i en djup lågkonjunktur.

"Jag tror inte att folk kommer ihåg hur nattsvart det var för den svenska ekonomin och hur många bolag som var i allvarlig kris", säger Pettersson och fortsätter: "Det är å andra sidan i det läget som man gör de bästa affärerna". Den första affären som Mariegården gjorde var att köpa 20 procent i det krisdrabbade skogsbolaget Rottneros. Utöver Mariegårdens affär köpte Mariegårdarna även privat aktier i Rottneros. När sedan kronan devalverades i november 1992 blev Rottneros en stor kursvinnare på Stockholmsbörsen. Aktiekursen steg de kommande två åren med 3.000 procent och Mariegården sålde så småningom aktierna med mycket god vinst. "Vi gjorde dessutom en insats för sysselsättningen. Jag vet att detta var väldigt viktigt för Eskil som är uppvuxen i Värmland där Rottneros bruk finns", säger Bo Pettersson.

Affären i skogsbolaget skapade grunden till det kapital som idag utgör stommen av Mariegården. Stärkta av framgången köpte Mariegården statliga Securums innehav i programvaruföretaget IBS. Posten motsvarade 25 procent av kapitalet och kostade Mariegården 25 miljoner kronor. Kåre Gilstring gick in i IBS styrelse, eftersom han sedan tidigare hade goda kunskaper om IT-sektorn. Mariegården såg affären som en långsiktig placering och har alltjämt kvar ett litet innehav i IBS, motsvarande aktier för fyra miljoner kronor. Nästan samtliga delägare i Mariegården äger dessutom aktier i IBS privat för lika mycket pengar. Efter Rottneros och IBS har Mariegården gjort ett tjugotal liknande strukturaffärer.

Mariegården gör alltså både industriella affärer, där de tar en aktiv roll i företagets verksamhet, och vanliga aktieinvesteringar som är rent finansiella med målet att aktiekursen ska stiga. Mariegårdens investeringar är i allmänhet inte särskilt stora, men räknar man in delägarnas privata innehav brukar de ofta uppgå till flera procent av börsbolagen de investerar i.Grunden till Catella Capital

Parallellt med Mariegårdens långsiktiga investeringar har bolaget hela tiden gjort korta aktieaffärer, ofta på daglig basis. Mariegårdarna insåg tidigt potentialen på fondmarknaden och startade ett dotterbolag, Mariegården Kapitalförvaltning, med affärsidé att förvalta kapital åt förmögna privatpersoner och institutioner.

Kapitalförvaltningen växte kraftigt och för några år sedan köpte det Kamprad - ägda Catella Holding bolaget. Mariegården Kapitalförvaltning namnändrades till Catella Kapitalförvaltning. Den nya ägaren ville gärna ha Bo Pettersson som VD för Catella Kapitalförvaltning och denne lämnade därför moderbolaget Mariegården för att arbeta på Catella.

Det var nära att historien om Mariegården hade slutat där. Men i samband med att Pettersson blev VD lovade han de övriga Mariegårdarna att de i framtiden på något sätt skulle få bli delägare i Catella Kapitalförvaltning. Michael Hasselquist tog över efter Pettersson som ny VD. Företaget fick dessutom en ny Mariegårdare i Kjell Östergren, som tidigare hade arbetat på ett utländskt läkemedelsbolag och med finansförvaltning i Schweiz.

När Catella Capital för ett och ett halvt år genomförde en ägarspridning blev Bo Petterssons löfte verklighet. Mariegården äger numera knappt två procent i Catella Capital. Men som brukligt är i Mariegårdssfären har delägarna dessutom privata innehav i Catella Capital. Tillsammans äger de drygt 20 procent privat, vilket betyder att Mariegårdssfären står som ägare till 22,5 procent.

Catella Capital förvaltar idag drygt fem miljarder kronor och kommer förmodligen att börsnoteras inom något år.

Tennisstjärnan Stefan Edberg är en av delägarna och styrelseledamot i Catella Capital. Bo Pettersson och Edberg har känt varandra sedan i mitten av 1980-talet och det var Pettersson som en gång knöt Edberg till Catella Capital.

"Stefan fyller flera funktioner, dels är han en väldigt ödmjuk person som kunderna alltid uppskattar att träffa; dels tänker han utifrån ett kundperspektiv och han har dessutom ett genuint aktieintresse", säger Bo Pettersson.

Edberg in på plan

Det har under årens lopp tillkommit ett par ägare i Mariegården. Senast i raden är det familjeägda bolaget AB Arvid Svensson, som representeras av Fredrik Svensson. Den första som någonsin kommer att lämna Mariegården blir förmodligen Hasselquist som nu ska starta fondförvaltning tillsammans med finansmannen Patrik Brummer. Stefan Edberg är en tänkbar köpare av Hasselquists post.

Ny VD på Mariegården blir Kjell Östergren. Det egna kapitalet i Mariegården uppgår till nästan 100 miljoner kronor, varav närmare hälften är placerat i likvida medel. De övriga 50 miljonerna är investerade i ett par onoterade bolag och i några börsbolag, bland annat Avesta, IBS och Volvo.

På frågan vilka aktier man bör köpa nu, svarar Östergren: "Vi är investerare som gillar att räkna och efter den kraftiga korrigeringen inom internetsektorn finns det flera bolag som börjar bli väldigt billiga".

Östergren påpekar att det finns många samband mellan de bolag som hade problem i början av 1990-talet och de företag som har problem idag. "Ett flertal bolag är i behov av långsiktighet och för folk som oss, som vågar att riskera pengar, finns det många affärer att göra".

Mariegården siktar nu återigen på att omstrukturera företag. Denna gång är det främst inom IT-sektorn som Mariegårdarna ska få ordning på förlustföretag.

"Ett par investeringar kommer med all sannolikhet också att ske inom biotekniksektorn, eftersom det är den bransch som jag har erfarenhet av", säger Kjell Östergren.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom