Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fritt fall – ASTG rasar 46 procent

2017-03-02 10:35
ASTG rasar 46 procent på torsdagsförmiddagen sedan årsredovisningen för 2016 publicerats. Foto: All over press

Det NGM-noterade antennbolaget ASTG rasar 46 procent på torsdagsförmiddagen sedan årsredovisningen för 2016 publicerats. Aktien handelsstoppades på morgonen, men är nu igång igen.

Revisionsbyrån PWC skriver i sin revisionsberättelse att det vill fästa uppmärksamheten på styrelsens och vd:s uttalande i förvaltningsberättelsen "förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer".

Revisorerna lyfter fram att det där framkommer att det finns "ett antal osäkerhetsmoment" rörande bolagets framtida finansiering vilket i sin tur "medför att det kan finnas betydande tvivel för bolagets fortsatta drift".

Revisorerna pekar på att bolagets likvida medel vid årsskiftet uppgick till 1,4 miljoner kronor medan dess kortfristiga skulder summerade till cirka 25 miljoner kronor.

"Bolaget bedömer att det finns goda möjligheter till lösningar av finansieringen med en numera färdigställd och MIL-godkänd produkt samt stora välrenommerade kunder", står det vidare i revisionsberättelsen.

Vd Andreas Adelgren skriver i årsredovisningen att ASTG löpande för finansieringsdiskussioner med några större aktieägare för att säkerställa samtliga åtaganden.

"Flera av våra större aktieägare har ställt sig välvilliga till att på olika sätt ge bolaget det finansiella stöd som krävs innan bolaget är självförsörjande", skriver han och pekar på att bolaget för första gången nu har en godkänd produkt och ser "en potentiellt händelserik vår i antågande".

På onsdagen föll aktien 18 procent.

Handeln i NGM-noterade ASTG har stoppats.

Strax innan handelsstoppet publicerade Nyhetsbyrån Direkt en intervju med bolagets vd Andreas Adelgren som sade att kurshalveringen i ASTG under de två senaste dagarna är en enorm överreaktion och att aktien borde handelsstoppas.

Handeln i ASTG återupptas klockan 11.30 på torsdagen, efter pressmeddelandet om att en omfattande strategisk allians med spanska Indra släppts.

Det framgår av ett NGM-börsmeddelande.

Orderläggning kan ske från kl 11.20, heter det även.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom