Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

"Full sysselsättning är målet"

2011-04-13 12:41
Finansminister Anders Borg presenterade vårpropositionen under onsdagen. Foto: Scanpix

Det var med "en viss känsla av lättnad" som finansminister Anders Borg på onsdagen lämnade budgeten till riksdagen. Svensk ekonomi står stark och svenska löntagare behöver inte oroa sig för att stigande skatter ska dämpa deras konsumtionsmöjligheter.

Det sade finansministern i riksdagens budgetdebatt på onsdagen.

Han sade att tillväxten också drivs av en stark investeringsutveckling och att vi nu upplever "en sysselsättningsökning på 2-3-4 procent, arbetslösheten steg aldrig till 12 procent".

"Full sysselsättning är målet eftersom det ger oss starka finanser", sade Anders Borg.

Han sade att det är en krävande väg för att uppnå minskad arbetslöshet, regeringens prognos bygger på en svensk tillväxt på 4 procent och en världsefterfrågan på omkring 7 procent. Om detta inte skulle inträffa har regeringen resurser att vidta ytterligare åtgärder.

"Det krävs både en stark efterfrågan och omfattande strukturreformer för att uppnå" en arbetslöshet ner mot 5 procent, sade han.

Enligt finansministern behöver vi ha löneökningar på omkring 3-4 procent.

"Vi förutsätter att parterna på svensk arbetsmarknad även i fortsättningen uppträder med ansvarstagande", sade han.

Finansministern sade att statens finanser visar ett överskott redan i år, men att det samtidigt finns mycket stora risker, som att många länder tvingas göra mycket stora nedskärningar.

"Miljön är också bister om man blickar framåt, skuldsättningen i många länder är mycket hög", sade han och tillade att det är svårt att veta hur detta kommer att påverka svensk ekonomi.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom