Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fyra aktieråd från Affärsvärlden

2015-04-15 07:46

I senaste numret av Affärsvärlden ger tidningen fyra aktieråd: två aktier att sälja, en aktie att vänta med och en att köpa.

Affärsvärlden rekommenderar köp i Ratos till en riktkurs på 90 kronor medan man bör sälja så väl Anoto som Malmbergs.

Det framgår av senaste utgåvan av tidningen.

"Ratos ger en unik möjlighet att få exponering mot onoterade nordiska småbolag. Aktien passar den långsiktige spararen som söker en aktie med potential med måttlig risk... Över tid kommer Ratos att ge god avkastning till aktieägarna och nu är ett bra läge att fånga upp aktien", skriver tidningen om Ratos.

När det gäller Anoto tycks genombrottet "alltid vänta runt hörnet". När Anotos värderingen i dag är hög, förlusterna stora och försäljningstrenden negativ sedan flera år är det "definitivt inte värt att ta risken".

Malmbergs-aktien handlas till "höga" p/e 24 och ev/ebit 17 på tidningens prognoser för 2015. "Multipelexpansionen har helt enkelt gått för långt. I nuläget är därför risken i aktien för hög", är domen från Affärsvärlden, som ser Malmbergs motiverade värde ligga omkring 145 kronor aktien.

Därtill får Oslo-noterade Borregaard en vänta-rekommendation. Bolagets egen guidning inför 2015 inger inte stort hopp om att marknaden ska växa framöver. Samtidigt har aktiekursen trefaldigats sedan avknoppningen från Orkla för snart tre år sedan och nådde under förra veckan nya toppkurser. Med de flesta mått mätt är aktien därmed fullvärderad.

Kursuppgången fram till nu förklaras av förhoppningar på den kapacitetsutbyggnad för en ny produkt som ska stå klar nästa år och på att dollarförstärkningen ska få genomslag när exporten räknas om till norska kronor. För den som vill ha exponering inom kemi rekommenderar vi i stället finska Kemira som värderas klart lägre.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom