”Ganska negativt för guldet”

2012-05-04 08:01 Affärsvärlden Redaktionen

Priserna på råvaror visade ytterst små rörelser på fredagens morgonhandel, i väntan på eftermiddagens jobbrapport från USA.

Basmetallerna steg något medan oljan och guldet i stort sett var oförändrade.

Vid klockan 8.50 handlades WTI-oljan i första termin 0:01 dollar högre till 102:55 dollar per fat. Brent var samtidigt upp 0:06 dollar till 116:14.

"Marknaden tar en kollektiv andhämtningspaus inför" jobbrapporten. "De senaste rubrikerna tyder på att siffran kan understiga (förväntningarna)", skrev Stephen Schork vid Schork Group i ett marknadsbrev.

Från USA väntas under eftermiddagen jobbrapporten för april, som antas visa att antalet sysselsatta ökade med 160.000, jämfört med preliminärt rapporterade +120.000 i mars. Arbetslöshetsnivån väntas vara oförändrad på 8,2 procent, enligt Bloomberg News prognosenkät.

JP Morgan skrev i ett marknadsbrev att nedgången i antalet nyanmälda arbetslösa förra veckan indikerar att den tidigare uppgången i april varit "falsk", orsakad av en oförmåga att på ett korrekt sätt säsongsjustera statistiken för påskledighetens läge. Hittills har utvecklingen för nyanmälda arbetslösa speglat utvecklingen 2007, när ledighetens läge var likartat.

På torsdagen sjönk oljan kraftigt bland annat efter att ECB-chefen Mario Draghi vid en presskonferens efter räntebeskedet sagt att inkommande information pekar mot en stabilisering i den ekonomiska aktiviteten i euroområdet, men på en låg nivå. Återhämtningen väntas fortsätta under loppet av året, men utsikterna omgärdas av nedåtrisker som främst relateras till spänningarna på finansmarknaderna i euroområdet.

Vidare kom inköpschefsindex för tjänstesektorn i USA in klart under vad som var väntat.

"En del av den senaste statistiken från USA och Europa har varit lite svagare, lite på den mjuka sidan. Det generella antagandet är att vi kommer få se en måttlig tillväxt runt om i världen, en skakig sådan på vissa ställen", sade Ric Spooner, chefmarknadsanalytiker vid CMC Markets till Bloomberg News.

På ädelmetallmarknaden var spotpriset på guld ned 1 dollar till 1.635 dollar per uns, medan silver ökade 0:02 dollar till 30:11.

På torsdagen föll guldpriset nästan 18 dollar, tyngd i huvudsak av ECB-chefens kommentarer.

"Draghis uttalande var inte så duvaktig som marknaden hade räknat med." Uttalandet "tydde också på de är bekväma med deras nuvarande hållning för tillfället och att de inte hade någon tanke på att lätta ytterligare på kort sikt. Det är ganska negativt för guldet", sade Natalie Robertson, analytiker vid Australia & New Zealand Banking Group till Bloomberg News.

På London Metal Exchange steg kopparns tremånaderstermin 30 dollar till 8.259 dollar per ton, medan zink ökade 23 dollar till 2.006.

Noteringar klockan 8.50

Råolja (pris/fat):

WTI, första termin +0:01 USD 102:55

Brent, första termin +0:06 USD 116:14

Basmetaller LME (pris/ton, tremånaderstermin)

Koppar +30 USD 8.259

Zink +23 USD 2.006

Aluminium +5 USD 2.095

Nickel +296 USD 17.581

Bly +6 USD 2.096

Tenn +95 USD 21.900

Ädelmetaller (pris/uns, spot)

Guld -0:75 USD 1.635:23

Silver +0:0175 USD 30:1075

Jordbruksråvaror (pris/pund, majtermin)

Bomull +0:0032 USD 0:8953

Affärsvärlden Redaktionen

Premiumnyheter

Aktuellt inom