Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Genmäle från Jool

2019-06-19 18:00

Genmäle från Jool:

I artikel med rubrik ”Jools race mot klockan” publicerad i Affärsvärlden nummer 18/2019 den 2 maj 2019 samt på www.affarsvarlden.se den 1 maj 2019 görs gällande att jag, Tom Olander, och JOOL-gruppen bakom en ”framgångsfasad” döljer ”tvivelaktiga försäljningsmetoder” och ”kontroversiella affärspartner”.

Det rätta sakförhållandet är att JOOL Markets AS mottagit ett beslut från norska Finans-tilsynet som innebär att bolagets tillstånd återkallas. Beslutet har emellertid överklagats och inväntar ytterligare prövning.

I artikeln förekommer även flertalet ytterligare felaktiga påståenden. De två mest flagranta är att obligationer och lån om 2,4 miljarder kronor befinner sig i någon sorts problemsituation och att JOOL-gruppen erbjuder ”krislån” eller lån med 40 % eller 100 % i årsränta. De rätta förhållandena är att 80 % förväntas återbetalas av det nominella beloppet – baserat på information från vardera emittent – i de 9 % av emitterade produkter där kredithändelser eller större villkorsförändringar ägt rum och att JOOL-gruppens normala ränta i genomsnitt är ca 10% samt att det aldrig förekommit ”krislån” eller lån med 40 % eller 100 % i årsränta.

Tom Olander VD för JOOL Capital Partner AB

 

Kommentar från Affärsvärlden:

Affärsvärlden står fast vid publiceringen (läs artikeln här) och anser inte att artikeln innehåller några felaktigheter.

Jool Markets AS tillstånd har dragits tillbaka sedan Finanstilsynet i samband med ett tillsynsärende konstaterat en lång rad brott mot gällande regelverk. Att beslutet är överklagat framgår av artikeln.

Affärsvärlden summerar vidare de obligationer och andra krediter som hamnat i problem till 2,4 miljarder kronor. Denna sammanställning baseras på de fall där de ursprungliga villkoren inte kunnat uppfyllas, exempelvis genom att återbetalningstidpunkten flyttats fram, obligationer konverterats till aktier eller då återbetalning inte alls varit möjlig på grund av konkurs.

När det gäller bolagens bedömning att den framtida återbetalningsgraden är god, så framgår även det av den ursprungliga publiceringen.
Uppgifter om lån till årsräntor på 40 procent respektive över 100 procent baseras på lånehandlingar och annan skriftlig dokumentation som Affärsvärlden har tillgång till.
 

Erik Wahlin
Chefredaktör och ansvarig utgivare
Affärsvärlden

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom