Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

George Soros: Därför är jag orolig för EU:s överlevnad

2012-04-16 10:37

Krisen eskalerar. Frågan är akut och kräver extraordinära åtgärder, manar affärsmannen George Soros. <br/>- Euron har verkligen fallerat och EU riskerar att lösas upp, säger han.

George Soros med ungerskt ursprung är mest känd för att i början av 1990-talet slagit ut den engelska centralbanken.

Under en konferens i Berlin anordnad av institutet för nytt ekonomiskt tänkande (INET) i förra veckan, manade den internationellt erkände affärsmannen George Soros till drastiska åtgärder.

- Eurokrisen är väldigt komplex då det handlar om en skuld-, en balansräknings-, en bank-, en konkurrens- och en strukturell kris, säger George Soros, under konferensen.

Det gör det hela svårt att överblicka. Men om inte strategin för Europa drastiskt förändras är Soros med flera oroliga för vad som komma skall.

- Vi är väldigt långt från jämvikt, säger Soros som menar att den rationella marknaden inte längre existerar.

Dissonansen som getts uttryck genom politiska aktioner kommer att förstöra euron. Det finns för många motsägelsefulla idéer samtidigt. Flera perifera EU-länder har nått samma status som länder i tredje världen. Användarna av euron är framförallt skuldsatta i annan utländsk valuta. Schengen och den gemensamma marknaden överlever inte i en sådan här miljö. I förlängningen tror Soros att hela EU-samarbetet kan komma att lösas upp.

- Det är därför jag är så orolig för den här frågan som är väldigt akut. Det kan och ska vi inte acceptera.

I första hand manar Soros till att vi måste närma oss de kriterier som ställts upp i Mastricht-fördraget som bland annat stadgar att inget medlemslands budgetunderskott får vara större än 3 procent samt att statsskulden inte får bli större än 60 procent av BNP. Han manar folket till att med demokratiska verktyg kräva förändring.

- Det är framförallt upp till centralbankerna, att skapa förutsättningar så att detta efterlevs, säger Soros.

- På grund av att stater inte kan trycka egna pengar finns det en stor risk att de möter fallissemang. Sådant råkar inte stater som kan trycka egna pengar ut för, säger Soros.

Som ett resultat av den oro som bland annat Soros ger uttryck för faller de europeiska börserna. Att den amerikanska ekonomin inte är lika stark som förväntat och att Kinas tillväxt för första kvartalet är det sämsta på tre försämrar börshumöret ytterligare.

Den spanska tio-åringen närmar sig sexprocentsspärren. Det i sig skapar stor oro. Skenade räntor på statspapper föranledde den senaste utvecklingen i krisen. Sex procent anses vara en farlig gräns att passera.

Vidare börjar LTRO-effekten avta. Flera investerare pratar om att rådande marknad är ett nytt 2011 med trendlöshet och hög volatilitet som kännetecken.

Den stora skillnaden är att fjolårets problem återstår och att kommande är på väg. Det som väntar i år är Portugal som väntas behöva nödräddas eller få sin statsskuld omstrukturerad. Men innan det sker lär Spanien, världens tolfte största ekonomi behöva räddas. Igen.

Jonas jonas_melzer

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom