Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

George Soros: Så ska en ny depression undvikas

2011-10-03 14:19
Regeringarna i eurozonen måste först och främst enas kring en gemensam finanspolitik för att undvika en ny depression, anser George Soros. Foto: Scanpix

George Soros oroas över krisekonomin. Men mogulen är konstruktiv. Här är hans tre lösningar till hur vi ska hindra att hamna i en ny jättedepression. Bollen är på din planhalva.

George Soros är bland annat känd som mannen som slog ut den engelska centralbanken i början av 1990-talet.

I en artikel först publicerad i Financial Times skriver affärsmannen George Soros hur vi ska undvika att ekonomin går in i en ny depression likt den som inträffade 1929.

För att undvika ett sådant scenario måste först och främst regeringarna i eurozonen enas kring en gemensam finanspolitik.

Därefter ska storbankerna hamna under Europeiska centralbankens (ECB) vingar. I utbyte mot minskad kontroll ska storbankerna ges tillfälliga garantier och permanenta rekapitaliseringsmöjligheter.

För det tredje ska därmed ECB se till att länder som Italien och Spanien kan betala sina skulder och räntor till en lägre kostnad än vad de gör idag och på sikt bli självförsörjande.

För att genomföra detta manar Soros till att en ny mellanstatlig organisation bildas som ska ansvara för finanspolitiken, med fokus på eurozonen. Denna organisation/myndighet ska se till att europeiska stabiliseringsfonden har ett nära samarbete med ECB och på sätt löser skuldkrisen. För att detta ska ske är det av yttersta vikt att Tyskland är med på tåget, skriver Soros.

Att skapa en gemensam finanspolitik för eurozonen genom ett traktat eller annan juridisk överenskommelse är ingen idé - det skulle ta för lång tid.

Affärsmannen anser att prioriterad fokus bör ligga på att skydda banker och obligationer i länder som Spanien och Italien.

För att skapa bättre förutsättningar för dessa länder ska därför ECB sänka diskonteringsräntan. Det ska leda till att länder trycker nya statspapper som bankerna, med ECB i ryggen, sedan köper.

Ett sådant upplägg skulle tillåta Italien och andra länder att refinansiera sig själva med cirka en procent per år under denna nödsituationsperiod, skriver Soros som menar att det sedan är upp till marknaden att avgöra när nödsituationsperioden är över eftersom riskpremierna på statspapprena då kommer att övergå till normala nivåer vilket ska leda till nya obligationer med en längre löptid ges ut.

Tanken med Soros upplägg är att det skulle tillåta Grekland att möta fallissemang utan att orsaka en global finansiell härdsmälta.

Dock skulle upplägget innebära att den europeiska stabiliseringsfonden skulle få stärkt mandat på medlemstaternas bekostnad samt att bankerna skulle tvinga ge upp en del av sin självbestämmanderätt. Det gör förslaget radikalt och troligen svårt att hitta initiativtagare till.

Av den anledningen vänder sig Soros till aktörerna utanför maktens korridorer och avslutar sin debattartikel med orden "endast påtryckningar från allmänheten kan se till att det här händer".

Och kanske har debattartikeln redan fått genom slag. Idag stoppades 700 demonstranter på Brooklyn Bridge i New York på väg mot finanskvarteren under parollen "Ockupera Wall Street".

Någon upprymd mobb som stör den finansiella handeln lär dock knappast ligga i George Soros intresse. Men några småsparare under parollen "En eurozon – en finanspolitik" har ännu inte synts till på vare sig gator eller torg. 

Men de kommer nog snart ut - för politiskt ledarskap som kan lugna den oroliga marknaden lyser som bekant med sin frånvaro.

Jonas jonas_melzer

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom