Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 08-617 80 00

Getinge når inte upp till förväntningarna

2017-07-17 08:05
Getinges styrelseordförande Carl Bennet Foto: BARDELL ANDREAS / Aftonbladet / IBL Bildbyrå

Bolaget redovisar en högre omsättning än väntat, men både orderingången och ebita-resultatet sviker.

Medicinteknikbolaget Getinges ebita-resultat före engångsposter blev 864 miljoner kronor i det andra kvartalet 2017. Analytikerna hade i genomsnitt siktat på ett ebita-resultat om 909 miljoner kronor, enligt SME:s sammanställning.

Det framgår av kvartalsrapporten.

Getinges omsättning för kvartalsperioden uppgick till 7.241 miljoner kronor. Analytikerna hade väntat sig en nettoomsättning på 7.204 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Orderingången uppgick till 7.539 miljoner kronor, förväntat var 7.767 miljoner kronor.

Getinge bedömer att den organiska omsättningstillväxten under 2017 kommer att vara "försiktig positiv".

Det framgår av rapporten för det andra kvartalet och det är en upprepning från tidigare rapporter.

Enlig SME Direkt låg analytikernas snittförväntningar inför rapporten på en organisk försäljningstillväxt på +1,0 procent för helåret 2017.

Valutatransaktionseffekter förväntas ha en positiv påverkan på koncernens resultat 2017 med cirka 250 miljoner kronor, en höjning från tidigare 200 miljoner.

Getinge upprepar också uppskattning av kostnaderna relaterade till den potentiella utdelningen och börsnoteringen av Patient & Post-Acute Care under 2017 till mellan 400-500 miljoner kronor. Av detta beräknas cirka hälften vara engångskostnader.

Bolagets utveckling under det andra kvartalet är inte tillfredsställande, skriver vd Mattias Perjos i rapporten.

"Vår organiska nettoomsättning och orderingång minskar jämfört med samma kvartal förra året. På ebita-nivå balanseras detta delvis upp av valutaeffekter och intern effektivisering", heter det i rapporten.

En bidragande orsak till den svaga utvecklingen finns inom affärsområdet Surgical Workflows. Efter att ha levererat ett relativt starkt första kvartal 2017 minskade orderingången under andra kvartalet organiskt med 8,4 procent jämfört med det andra kvartalet 2016.

Den största nedgången ägde rum i säljregionen Americas, inom produktsegmenten Life Science, Surgical Workplaces och Infection Control, samt inom Infection Control i säljregionen EMEA.

Nettoomsättningen inom Surgical Workflows minskade organiskt med 6,5 procent jämfört med samma kvartal 2016.

Positivt i kvartalet var att bruttomarginalen stärktes till 47,6 procent jämfört med 45,7 procent föregående år, tack vare fortsatta effektiviseringar, en fördelaktig produktmix samt positiva valutaeffekter, påpekar dock vd.

"De första månaderna har jag lagt majoriteten av min tid på att träffa kunder och medarbetare. Jag kan konstatera att vi har en bra grund att stå på men att 2017 fortsatt kommer att präglas av utmaningar. Parallellt med att hantera dessa arbetar vi med den långsiktiga planen för Getinge, i syfte att ta oss tillbaka till lönsam organisk tillväxt, vilket jag är övertygad om att vi kommer att lyckas med. Jag ser fram emot att presentera mer information om detta senare i år", skriver Mattias Perjos.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom