Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Getinge släpper distributionsavtal

2018-08-01 14:24
Mattias Perjos. Foto: Getinge

Getinge och TSO3 beslutar gemensamt att inte förnya distributionsavtal.

Effekten på resultaträkningen för 2018 förväntas bli negativ med -126,4 miljoner kronor, främst relaterat till avskrivningar, vilket kommer att rapporteras som jämförelsestörande poster.

Kassaflödet för perioden väntas däremot få en positiv effekt om 70,7 miljoner, en följd av att TSO3 åtagit sig att köpa tillbaka lager.

Det framgår av ett pressmeddelande från Getinge.

Det gemensamma beslutatet att inte fortsätta samarbetet i nuvarande form, som inleddes 2015, togs mot bakgrund av en övergripande sämre marknadsutveckling än förväntat, heter det vidare.

Getinge tror dock fortsatt på en framtid med lågtemperatursteriliseringsteknik och kommer framåt att fokusera på att vidareutveckla sin egen produkt, Stericool.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom