GKN köper Volvo Aero

2012-07-05 07:26 Affärsvärlden Redaktionen
Nu är det klart att Volvo säljer Volvo Aero till GKN. 2007 lade Volvo Aero ner Lintaverken i Bromma. Foto: Scanpix

Volvo Aero säljs till GKN som betalar 633 miljoner pund.

Det rapporterar Bloomberg News.

Enligt SME Direkts konsensus, som sammanställdes den 14 juni, förväntades Volvo få 7,0 miljarder kronor. Dock var prisintervallet stort i enkäten, från 5,2 till 8,5 miljarder. Åtta estimat ingick i SME Direkts enkät.

Affären beräknas slutföras under det tredje kvartalet 2012.

Försäljningen väntas ge en reavinst på motsvarande cirka 400 miljoner kronor oaktat effekten av uppskjutna avskrivningar på tillgångar relaterade till Volvo Aero enligt IFRS på motsvarande 200 miljoner kronor. Således förväntas en positiv påverkan på koncernens rörelseresultat under det tredje kvartalet med cirka 200 miljoner kronor.

Affären förväntas minska koncernens nettoskuld med cirka 5 miljarder kronor.

För ett genomförande av affären krävs godkännande av berörda myndigheter.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Affärsvärlden Redaktionen

Premiumnyheter

Aktuellt inom