Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Goldman: Marknaden tror på för låg svensk ränta

2012-12-10 11:08

Marknaden prisar in en alltför låg reporänta på medellång sikt och underskattar både behovet och Riksbankens vilja att gradvis höja räntorna för att kontrollera hushållens skuldsättning, hävdar Goldman Sachs.

Det skriver Goldman Sachs i ett marknadsbrev.

"Eftersom den korta sikten är mer osäker, bör dessa överväganden påverka räntesättningen mer på medellång sikt. Och en ytterligare sänkning av räntorna på kort sikt bör ytterligare öka behovet av en mindre ackommoderande penningpolitik på medellång sikt", skriver Goldman Sachs.

Banken ser en sänkning av Riksbankens reporänta i december, med 25 punkter till 1,00 procent, som marginellt mer troligt än att Riksbanken håller räntan oförändrad, givet den senaste tidens svaga indikatorer. De påpekar dock att en sänkning alls inte är given.

Goldman Sachs räknar sedan med att Riksbanken börjar höja reporäntan under det första kvartalet 2014, och Norges Bank under det fjärde kvartalet 2013.

"Med fortsatt begränsade makrotillsynsåtgärder räknar vi med att se vissa tecken på stigande skuldsättning och huspriser i Sverige och Norge på medellång sikt", skriver Goldman Sachs.

De skriver vidare att såväl Riksbanken som Norges Bank väntas vara mer hökaktiga än de annars skulle ha varit till följd av hög skuldsättning bland hushållen, fortsatt kredittillväxt och stigande bopriser samt lärdomar från bopriskollapsen i Danmark och egna erfarenheter från slutet av 1980-talet och början av 1990-talet.

De skandinaviska centralbankerna hålls samtidigt tillbaka av de mycket låga räntorna i världens största ekonomier, vilket gör att räntehöjningar skulle få den egna valutan att stärkas. Detta minskar möjligheten att använda styrräntan för att förhindra att finansiella obalanser byggs upp.

"Man måste alltså finna en balans mellan dessa båda orosmoment. Enligt oss verkar marknaden för närvarande underskatta riskerna från finansiella balanser (och bristen på alternativa verktyg för att hantera dessa risker) i både Norge och Sverige", skriver Goldman Sachs och exemplifierar med att marknaden för närvarande prisar in en reporänta på just under 1 procent i mitten av 2014.

Goldman Sachs ser för närvarande inte några större finansiella obalanser i vare sig Sverige eller Norge, givet den nuvarande mycket låga räntan.

"Men om momentum externt tar fart (som vår medelfristiga BNP-prognos indikerar) och ökningen i skuldsättning och huspriser som sågs från tidigt 2010 till mitten av 2011 åter sätts igång, kan det tillsammans med en ränteuppgång få de finansiella obalanserna i dessa ekonomier att börja synas relativt snabbt, särskilt i Norge", skriver Goldman Sachs.

De skriver att det inte finns några tecken på övervärderade huspriser i Sverige och heller ingen betydande övervärdering i Norge. Skulle dock långa räntor börja stiga ser bilden annorlunda ut. Skulle den 25-åriga realräntan stiga med 100 punkter över de kommande tre åren skulle de nuvarande huspriserna vara 5-20 procent över jämvikt i Sverige och Norge, givet att hyrorna ökar som de gjort det senaste året.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom