Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Graferna som visar vägen mot dubbeldipp

2012-03-08 09:44

ECB-chefen Mario Draghis kapitalinjektion må stimulera den finansiella sektorn. Men hushållen är på väg in i en ny dubbeldipp. Det visar tydligt dessa grafer.

Den svenska ekonomin befinner sig i en recession, enligt branschorganisationen Almega.

I eurozonen ser underliggande data än värre ut. Trots att banksystemet i Europa och Eurozonen stimulerats tack vare kapitalinjektionen från ECB kallad LTRO är hushållen på väg in i en ny dubbeldipp.

Att hushållen spenderar pengar är essentiellt för ekonomin. I synnerhet om lösningen på krisen är att växa sig ur den.

Som graf 1 visar går hushållen i eurozonen på sparlåga och trenden ser inte ut att avta medan graf 2 illustrerar att lånen minskar till hushållen i övriga Europa, förutom i Tyskland. Nästa graf kallas för olycklighetsindex som kombinerar inflationen och arbetslösheten i eurozonen.

Jonas jonas_melzer

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom