Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Greklands nödlån lagda på is

2013-11-13 06:17

Trojkan och den grekiska regeringen är oense om budgetgapet för 2014 och Grekland genomför inte de strukturreformer som krävs.

Därför står förhandlingarna mellan trojkan och regeringen helt stilla och någon delutbetalning av nödlån kommer troligen inte att ske i december.

Det sade en EU-källa på tisdagen inför eurogruppens möte på torsdagen.

"Det finns ingen rörelse i samtalen. Tidsgränsen är när pengarna är slut. Om trojkans villkor uppfylls, då kommer pengarna att flöda till Grekland. Om inte, så sitter vi på pengarna", sade EU-källan.

Eurogruppens möte på torsdagseftermiddagen kommer att diskutera alla euroländer som mottar nödlån.

Men för att eurogruppens finansministrar ska kunna ge grönt ljus för näste delutbetalning till Grekland på 1 miljard euro måste trojkan (EU-kommissionen, ECB och IMF) avsluta sin kvartalsvisa granskning och godkänna regeringens åtgärder.

Trojkan har tagit paus i samtalen med den grekiska regeringen och lämnat Aten.

"Vid någon punkt kommer kontantbristen för den grekiska regeringen att bli besvärande. Jag är inte orolig för den grekiska statsbudgeten om det inte finns någon uppgörelse inom tre-fyra veckor. Men signalen det skickar är inte bra", sade EU-källan.

"Små förseningar ger små problem för den grekiska ekonomin. Stora förseningar ger stora problem."

Trojkan och den grekiska regeringen är oense om likviditetsbehovet och budgetantagandena för 2014. Man väntar också på resultatet av ett stresstest av grekiska banker, som kan påverka finansieringsbehovet.

Bland strukturreformerna som finns som villkor - så kallade milstolpar - finns privatiseringar, reformer av den offentliga sektorn och en reglering av advokater.

Spanien väntas lämna euroländernas stödprogram till den spanska banksektorn utan att begära någon kreditlina i förebyggande syfte, sade EU-källan.

Irlands avsikter när man lämnar sitt stödprogram på 67,5 miljarder euro i december är inte lika tydliga. Några signaler har inte kommit åt något håll.

"Det är upp till de berörda länderna att avgöra om de vill ha en kreditlina. Men om Irland skulle vilja ha det så återstår det för lite tid att förbereda beslutet för att eurogruppen skulle kunna fatta beslut vid mötet på torsdag", sade EU-källan.

Om Irland begär en kreditlina så utgår en avgift även om Irland aldrig behöver använda lånemöjligheten. Eurogruppens möte väntas bli ovanligt kort. Euroländernas finansministrar kommer också att få rapporter om rekonstruktionen av banksektorn i Cypern och stresstester av banker i Slovenien.

Eurogruppen ska också förbereda ett uttalande från EU för att klargöra varifrån pengar ska tas om det visar sig att banker behöver rekapitaliseras efter ECB:s granskning nästa år av kvaliteten av bankers tillgångar.

Turordningen är den som har bestämts tidigare: I första hand ska aktieägare och vissa kreditorer förlora sina pengar, samt nya privata investerare lockas. Därefter ska staten träda in för rekapitalisering inom EU:s statsstödsregler. I sista hand ska euroländernas räddningsfond ESM ge stöd.

Ett extra eurogruppsmöte kommer att hållas den 22 november om kommissionens bedömning av euroländernas budgetförslag för 2014. Kommissionens granskning, som offentliggörs på fredag, avgör om länderna uppfyller EU:s landspecifika rekommendationer på budgetområdet.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom