Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Gyllenhammar: IFG passar bättre hos Duroc

2017-01-16 07:10
Peter Gyllenhammar tycker att IFG passar bättre i Duroc. Foto: erling sundström

Att Peter Gyllenhammar apporterar in sin helägda fiberkoncern IFG i Duroc beror på att den efter flera års kraftig och lönsam tillväxt har vuxit honom ur händerna: nu är det läge att låta bolaget växa vidare i det börsnoterade industrihandelskonglomeratet, med dess fördelar i exempelvis kapitalmarknadstillgång och industriellt erfaren personal.

Det säger Peter Gyllenhammar, finans- och industriman, till Nyhetsbyrån Direkt på fredagen efter att Duroc har aviserat förvärvet av IFG genom betalning av ett stort antal Duroc-aktier som gör Peter Gyllenhammar till Durocs klart största ägare med nästan 80 procent av bolaget.

"Sedan jag köpte IFG för 5-6 år sedan har verksamheten utvecklats mycket positivt, med stora investeringar i produktionsutrustning och ett relativt stort förvärv. För mig har det blivit en förhållandevis stor verksamhet, men min uppfattning är att det finns goda förutsättningar för fortsatt tillväxt, både organiskt och genom förvärv", inleder han sin motivering av affären, och fortsätter:

"Men jag är inte en särskilt operationell person eller duktig ägare av industriföretag, utan om jag har någon kompetens ligger den snarare inom aktivt ägande, corporatefrågor, strategi, analys och så vidare. IFG har nu blivit så stort att bolaget för att fortsätta kunna gasa, låt vara med en även fortsättningsvis konservativ finansiell profil, krävs en organisation som kan hantera ett växande företag."

Denna organisation vill Peter Gyllenhammar inte bygga upp inom ramen för sitt privata industrikonglomerat PGAB, eftersom det då ligger för nära inpå honom även i fortsättningen. I stället är ambitionen, förklarar han, att medverka till att skapa ett nytt börsnoterat konglomerat med tillgång till riskkapitalmarknaden och förmåga att bygga upp sin egen organisation, kapabel att hantera framtida förvärv.

"I Duroc finns redan en affärsidé som stämmer väldigt väl överens med den som jag därvid var ute efter: en marknadsnoterad industrikoncern med en öppen inställning till vad man kan investera i, och har för avsikt att göra det. Duroc får nu en kritisk massa genom att det med IFG blir mycket större, och bör därmed kunna attrahera ytterligare kompetent personal och så vidare", säger Peter Gyllenhammar.

Han har, säger han, "dragit i handbromsen" i stället för att genomföra en del möjliga förvärv han har identifierat inom IFG, eftersom han själv inte vill ta på sig ännu mer ansvar.

Ambitionen med Duroc, säger han också, är att där medverka till fler industriföretagsförvärv - detta har PGAB en "hygglig förmåga" att identifiera, värdera och opportunitistiskt ta vara på.

"Men jag är inte rätt person att sedan springa resten av stafettloppet; därför har jag hittat möjligheten med Duroc, där byggs organisationen som springer vidare med stafettpinnen så att säga."

Själv kommer Peter Gyllenhammar eller hans folk däremot inte att vara operationellt verksamma i Duroc - utöver som bollplank i strategifrågor, och att hitta förvärvsobjekt.

I Durocs pressmeddelande om affären nämns att PGAB har som långsiktig målsättning att fortsätta vara huvudägare, men samtidigt att öka andelen aktier i allmän ägo. Enligt vad Peter Gyllenhammar säger till Nyhetsbyrån Direkt kan detta ske antingen genom placing av PGAB:s aktier, eller, vilket han själv föredrar eftersom han vill behålla sina Duroc-aktier, kapitalanskaffning i samband med förvärv där PGAB inte deltar.

Duroc är redan innan IFG-affären ett industrikonglomerat verksamt inom exempelvis maskinhandel, slipning av järnvägshjul och metallbeläggning med hjälp av laserteknik. IFG är verksamt inom exempelvis textilbeläggningar i personbilar och heltäckningsmattor. Peter Gyllenhammars svar på frågor om spretigheten oroar är att börsens industrikonglomerat värderas högt, och påminner om Lifco, Volati och Indutrade.

Duroc-aktien stängde på plus 77 procent på fredagen. I dagsläget är bolagets ägande fördelat på 7 miljoner B-aktier och 0,35 miljoner A-aktier. Peter Gyllenhammar, som i dagsläget äger 18 procent av Duroc, får betalt för IFG med 31,7 miljoner nyemitterade C-aktier som kan konverteras till B-aktier.

Med fredagens kurs är de värda drygt 800 miljoner kronor, eller 9 gånger IFG:s resultat före skatt under senaste räkenskapsåret (som stängde med nettokassa). Värderingen har Erik Penser Bank hanterat, och Peter Gyllenhammars styrelserepresentant i Duroc har inte medverkat i förhandlingarna.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom