Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

H&M ökar försäljningen

2012-03-15 07:29

Marknaden hade räknat med ett litet fall men försäljningssiffrorna visade i stället en liten uppgång.

Hennes & Mauritz försäljning i jämförbara butiker steg 2 procent i februari (+1).

Den totala försäljningen steg med 13 procent jämfört med samma månad året innan då försäljningstillväxten var 9 procent.

Försäljningssiffran är exklusive valutakursförändringar och inklusive moms.

Bolaget påpekar att försäljningen påverkades positivt med cirka 3 procentenheter av skottdagen i februari i år.

Enligt SME Direkt hade analytikerna i genomsnitt räknat med att den jämförbara försäljningen skulle minska med 1,0 procent och att den totala försäljningen skulle öka med 7,7 procent.

Under hela det första kvartalet, december till februari, uppgick försäljningen exklusive moms till 27.832 miljoner kronor (24.503). Analytiker hade räknat med 27.361, enligt SME Direkt.

Den jämförbara försäljningen i det första kvartalet ökade med 3 procent (+1), mot väntade +2,2 procent.

Totalt antal butiker per den 29 februari 2012 uppgick till 2.491 jämfört med 2.212 butiker vid utgången av motsvarande månad året innan.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom