Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Halverad vinst för Victoria Park

2015-02-12 06:39

Fastighetsbolaget Victoria Park redovisar ett resultat före skatt på 90 miljoner kronor (183) för det fjärde kvartalet 2014.

Driftsnettot var 33 miljoner (20).

Rörelseresultatet var 110 miljoner (194). Där ingår värdeförändringar på fastigheter med 89 miljoner (185).

Resultatet efter skatt uppgick till 98 miljoner (170) eller 0,45 kronor per stamaktie (1,06) efter utspädning.

Intäkterna uppgick till 85 miljoner (54).

Det egna kapitalet var motsvarande 6,40 kronor per stamaktie (4,39) vid utgången av kvartalet medan substansvärdet var 7,32 kronor per stamaktie (5,19).

Stamaktieägarna föreslås för 2014 inte erhålla någon kontant utdelning (0).

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom