Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Halverat kvartalsresultat i Kappahl

2018-10-11 07:38
Foto: Kappahl

Kappahls gångna verksamhetsår var utmanande där färre besök i butik och en hård konkurrens bidrog till en försäljningsminskning, skriver tillförordnade vd:n Göran Bille i bokslutet.

"Lagerökningen består av nya varor för hösten, vilka i år levererats in tidigare än föregående år för att försörja varutrycket i butik och på e-handeln", skriver Kappahl.

Kappahls jämförbara försäljning sjönk med 2 procent på helåret (september 2017-augusti 2018). För det fjärde kvartalet enskilt var nedgången 1,6 procent.

Det varma vädret i maj medförde att en stor andel sommarkläder såldes slut redan innan Kappahls fjärde verksamhetskvartal inletts, enligt rapporten.

"För att upprätthålla försäljning på en utmanande marknad med vikande trafik, en följd av det fortsatta högsommarvädret, har vi hållit ett högt aktivitetstempo. Vi kunde därmed upprätthålla försäljningen, om än med lägre andel fullprisförsäljning. Vid övergången till den tidiga hösten fick försäljningen på Barn en riktigt bra start. Samtidigt påverkade ett för lågt lager och väl smalt erbjudande fullprisförsäljningen på Dam negativt", skriver Göran Bille.

Klädbolaget Kappahls varulager uppgick till 764 miljoner kronor (726) vid fjärde kvartalets utgång, som avslutades den 31 augusti. Det är en ökning med 5,2 procent jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol.

Kappahls rörelseresultat i kvartalet sjönk till 66 miljoner kronor (139). Analytikerna hade väntat sig ett rörelseresultat på i genomsnitt 116 miljoner kronor.

Enligt bolaget påverkades marginalen negativt av en högre dollarkurs. Kostnadsökningarna under kvartalet uppges främst utgöras av avgångsvederlag till tidigare vd, valutaeffekter och ökade kostnader för marknadsbearbetning.

Under hela verksamhetsåret 2017/2018 öppnades fyra nya Kappahlbutiker, fyra stängdes och 23 stycken byggdes om.

Newbie Store hade vid årets utgång 22 butiker (11).

"Vi är nöjda med försäljningsutvecklingen i Storbritannien och ser tydligt var Newbiekonceptet passar in och kommer att fungera framåt", skriver vd:n.

Nettoomsättningen uppgick till 1.239 miljoner kronor (1.248). Förväntningarna låg på 1.263 miljoner.

Bruttomarginalen i kvartalet blev 59,2 procent. Motsvarande period året innan var den 60,7 procent.

Kappahls jämförbara försäljning sjönk med 1,6 procent i kvartalet.

En utdelning om 2:00 kronor per aktie föreslås för helåret (2:00).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom