Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Han fick ta smällen när grundare sålde ut

2014-06-12 08:58
Bo Göransson, före detta storägare i Intrum Justitia, har gjort en orealiserad förlust kring 75 miljoner kronor i Oniva Online Group sedan i februari.

Männen bakom Online Group sålde stora delar av sitt innehav. Därefter har börskursen fallit. Nye storägaren, den förre Intrum Justitia-storägaren Bo Göransson, tillhör förlorarna.

Två storägare i webbhotell- och internetmarknadsföringsbolaget Oniva Online Group har sålt stora delar av sina innehav under hösten och vintern. Därefter har aktiekursen fallit rejält. Det framgår av internetnyhetstjänsten Börspodden som har granskat First North-bolagets räkenskaper.

Enligt Börspodden, som refererats av nyhetsbyrån Six, har personerna som ligger bakom bolaget, Mattias Kaneteg och den tidigare styrelseordföranden Åke Eriksson, minskat sina innehav i Online Group  drastiskt under slutet av 2013 och början av 2014. De hade tillsammans omkring 2,7 miljoner aktier i höstas och den andelen ser ut att vara halverad per den sista mars. Kaneteg har i stort sett inget innehav kvar, enligt Börspodden.

Försäljningarna har visat sig vara vältimade. Under de senaste tre månaderna har aktiekursen fallit 50 procent.

Bland förlorarna märks den förre storägaren i Intrum Justitia, Bo Göransson, som enligt ett pressmeddelande i februari i år köpte 16 procent av Online Group. Sedan dess har kursen fallit med mer än 50 procent vilket indikerar att Bo Göransson har gjort en orealiserad förlust kring 75 miljoner kronor sedan i februari.  Under torsdagen föll aktiekursen med cirka 20 procent i den inledande handeln.

- Jag är väldigt stolt över vad bolaget har presterat. Det är dags att släppa in nytt blod i företaget så att vi kan utvecklas ännu mer. Nu har jag hittat en person som kan axla ansvaret som huvudägare i Online Group och av den anledningen har jag valt att sälja delar av mitt aktieinnehav till Bo Göransson, sade Åke Eriksson i februari.

Börspodden oroas också av att det har skett  flera avhopp från styrelsen. Online Group har rekryterat en del välrenommerade namn med finansiell bakgrund som har hoppat av. Också revisorn har bytts ut.

Börspodden är samtidigt kritisk mot hur vinsten redovisats i bokslutskommunikén tidigare i år. En stor del av vinsten i bokslutskommunikén kan ha varit vad podden kallar ”bokföringsluft”. Hela 47 miljoner av resultatet 2013 kan egentligen ha utgjorts av bokföringsluft, menar Börspodden. Enligt bolagets årsredovisning gjorde bolaget under fjolåret en vinst efter finansiella poster på 31 miljoner kronor.

Enligt börspodden härstammar denna vinst, som kan vara uppblåst, från två bokföringsmässiga förändringar i redovisningen.

Dels ändrade bolaget i samband med bokslutskommunikén redovisningsprincip inom hostingdelen.

Bolaget har valt att ta 25 procent av intäkten från ett avtal direkt, och periodisera ut resterande 75 procent under året. I det fjärde kvartalet gav detta en "resultatdoping" på 21 miljoner kronor.

Dels kan motsvarande ha skett inom bolagets segment "sökordsoptimering" där det framgår av årsredovisningen att det skett en stor resultatförbättring. Intäkterna inom sökordsoptimeringen har visserligen minskat från 75 miljoner 2012 till cirka 70 miljoner 2013, samtidigt som resultatet inom denna del ökat till 22 miljoner, från -4 miljoner. Resultatet har alltså ökat med 26 miljoner samtidigt som omsättningen minskat.

- Det hänger rimligen ihop med att man ändrat redovisningsprinciperna även inom denna del och det har man inte varit lika tydliga med, säger Johan Isaksson, en av analytikerna bakom Börspodden som citeras av SIX. Isaksson  påpekar i inslaget att bolaget under 2013 ändrat så att man periodiserar alla sökordsoptimeringsavtal genom att ta 90 procent direkt vid kontraktstidpunkten och resterande 10 procent under resten av avtalsperioden.

Affärsvärlden har sökt företrädare för Online Group för en kommentar.

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom