Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Handelsbanken: Uppgifterna om Pär Boman är felaktiga

2015-03-09 12:03
Handelsbankens avgående vd och tillträdande ordförande Pär Boman. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Handelsbankens styrelse kommenterar i ett pressmeddelande medieuppgifterna i Dagens Industri kring Pär Boman.

"Handelsbankens styrelse har träffat en överenskommelse med den avgående VD:n Pär Boman om två års fortsatt anställning i banken med bibehållen lön. Därefter upphör anställningen. Medieuppgifter om att Pär Boman är uppsagd är således felaktiga", skriver styrelsen.

Dagens Industri skrev att Pär Boman blir Stockholmsbörsens högst betalde ordförande. Efter av att banken formellt gett honom sparken som vd och utlöst hans lukrativa fallskärm får han som arbetande styrelseordförande behålla sin vd-lön, som i fjol var 11,2 miljoner kronor, skrev tidningen.

Handelsbankens styrelse anser att Pär Boman har varit mycket framgångsrik som verkställande direktör för banken.

"Mot den bakgrunden, vände sig därför några av Handelsbankens största ägare till bankens styrelse, där man önskade föreslå valberedningen att nominera Pär Boman till styrelsens ordförande. Detta eftersom Handelsbankens nuvarande ordförande Anders Nyrén meddelat valberedningen att han avböjt omval som ordförande i banken, då huvudägarna i Industrivärden föreslagit att han väljs till ny ordförande i Industrivärden", uppges det.

"Överenskommelsen med Pär Boman innebär fortsatt anställning i två år och att han ska stå till förfogande som ordförande i banken - om årsstämman väljer honom - samt att han ska leda utövandet av en aktiv ägarroll i bankens innehavsbolag. De styrelsearvoden som Pär Boman uppbär i denna roll skall inlevereras till banken alternativt att avräkning sker mot lönen i det fall han mottar arvoden direkt", fortsätter Handelsbankens styrelse.

"Vidare har Pär Boman meddelat Handelsbankens valberedning att, om han väljs till ordförande, kommer han att avstå arvodet. Det är styrelsens bedömning att denna lösning gagnar Handelsbanken och dess aktieägare eftersom Pär Boman därmed kan avsätta ungefär halva sin arbetstid till mer specifika frågor som rör banken. Detta bedöms som särskilt viktigt eftersom rollen som ordförande är och blir alltmer krävande samtidigt som en ny vd just tillträtt", heter det.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom