Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Handelsbankens luriga fonder

2009-06-02 21:00

Handelsbankens fonder Xact Bull och Xact Bear håller inte sina mål. En granskning som Affärsvärlden gjort visar att riskerna är större än vad de flesta investerare tror.

Xact Fonder, som ägs av Handelsbanken, lanserade börshandlade fonder redan år 2000 och är i dag störst på marknaden i Norden. De senaste åren har bolaget haft stora framgångar med sina börshandlade hävstångsfonder där Xact Bull och Xact Bear tillhör de mest kända. Under 2007 uppgick omsättningen till 300 miljoner kronor per dag för att 2008 växa till hela 700 miljoner. En utveckling som fortsatt sedan dess.

Xact Bull och Xact Bear har båda OMXS30 som underliggande instrument och lovar egentligen ingen procentuell utveckling. I stället ska Xact Bull avkasta 1,5 gånger utvecklingen på OMXS30 om börsen går upp medan Xact Bear ska stiga 1,5 gånger index vid nedgång. Om index rör sig åt fel håll för respektive fond, ska nedgången vara symmetrisk.

Affärsvärldens genomgång från och med den sista december 2008 fram till den 27 maj i år visar emellertid att riskerna med fonderna kan bli oväntat stora om aktiemarknaden har "felaktig" utveckling. Under den studerade perioden har OMXS30 stigit med 16,8 procent samtidigt som Xact Bull klättrat med 28,6 procent, motsvarande en hävstång på 1,7. För Xact Bear är utvecklingen riktigt eländig och fonden har tappat 36,8 procent eller hela 2,2 gånger OMXS30. Vilket är långt ifrån målet om 1,5 gånger index.

Fonderna kan inte sägas vara felförvaltade. I stället handlar det om på vilka premisser fonderna handlas och att de som "alla dödliga" lyder under ett antal matematiska lagar och principer. Eftersom fonderna är hävstångsprodukter jobbar förvaltaren med en del belåning och en del eget kapital. Precis som vid belåning av en vanlig aktieportfölj. Skillnaden är att fonderna i stället jobbar med indexterminer på OMXS30.

Portföljen med terminer justeras från dag till dag och beroende på börsutvecklingen ökas eller minskas hävstången i fondernas portföljer. Går börsen upp en dag måste Xact Bull öka sin hävstång medan Xact Bear måste minska eftersom den egna mängden eget kapital har ökat respektive minskat. Av den anledningen ska båda fonderna egentligen gå bättre än 1,5 gånger index eftersom hävstången hela tiden ökas respektive minskas. Xact Bear kan som exempel inte gå ned 150 procent även om börsen skulle gå upp 100 procent. Bear får inte heller värdet noll om börsen dubblas, bara om börsen går upp med 66,7 procent eller mer på en dag.

Men ovanstående utveckling gäller bara om index rör sig uppåt i en någorlunda rät bana. Skulle index, som i vårt fall, studsa fram och tillbaka för att landa på 16,8 procent kan Xactfondernas utveckling avvika en hel del från målet. Effekterna uppstår på grund av matematiska asymmetrier.

Till att börja med är en nedgång rent matematiskt alltid värd mer än en uppgång. Det är därför som det måste stiga 100 procent för att komma tillbaka till ursprungsnivån från vilket index har gått ned med 50 procent. Det andra är att belåning är kul när det går upp men gör det onda ännu ondare när det går ned. Av det skälet kan pengarna dubblas när börsen stiger med 10 procent om portföljen belånas maximalt, till cirka 10 gånger eget kapital. Samtidigt är hela det egna kapitalet borta om hävstången är densamma och börsen backar med 10 procent.

Dessa principer gör att Xact Bull och Xact Bear blir extra känsliga för en volatil marknad. Om börsen stiger med 10 procent under en dag för att falla tillbaka med lika mycket dagen därpå har index tappat 1 procent (se tabell). Xact Bull och Xact Bear har båda förlorat 2,2 procent. Detta eftersom fonderna korrigerar sin hävstång från dag till dag och därför inte kan hänga med index när det svänger för kraftigt.

Xact Bull och Xact Bear är fortfarande två enkla och lätthandlade alternativ för den som söker hävstång mot index. Men det gäller att se upp med de matematiska effekter som kan uppstå på grund av fondernas förutsättningar och börsens utveckling. Detta gäller särskilt placerare som tänker äga fonderna på lite längre sikt.

Gösta Carlberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom