Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Handicares vinst stiger

2019-08-14 08:24
Foto: Handicare

Handicare redovisar ett resultat efter skatt på 6,4 miljoner euro för det andra kvartalet 2019 (4,8).

Rörelseresultatet blev 4,9 miljoner euro (3,8) och rörelsemarginalen var 7,1 procent (5,4).

Nettoomsättningen uppgick till 69,4 miljoner euro (70,0). Den organiska tillväxten uppgick till -1,8 procent (+7,2), vilket i huvudsak förklaras av svag utveckling för affärssegmentet Patient Handling enligt bolaget.

Intäkterna för Accessibility växte organiskt med 1,1 procent och inom segmentet fortsatte Stairlifts att växa snabbare än marknaden med en organisk tillväxt om 4,6 procent.

"Utvecklingen under det första halvåret 2019 var inte tillfredställande med en organisk tillväxt om -0,5 procent och en justerad ebita-marginal om 8,4 procent. Utsikterna för det andra halvåret 2019 är dock bättre för flertalet av våra verk-samheter samtidigt som vi fortsätter omställningsarbetet i Nordamerika", skriver bolaget i sin rapport.

Handicare bedömer att den organiska tillväxten i intäkter för det andra halvåret 2019 kommer motsvara bolagets tillväxtmål, vilket uppgår till 4-6 procent på medellång sikt. Den justerade ebita-marginalen förväntas öka under det andra halvåret 2019 jämfört med det första halvåret 2019.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom