Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Hanza vänder till vinst

2020-02-18 09:09
Foto: Hanza

Kontraktstillverkaren Hanza redovisar ett resultat efter skatt om 5,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-9,7).

Resultat per aktie blev 0:16 kronor (-0:33).

Rörelseresultatet, ebit, uppgick till 8,1 miljoner kronor (-3,1).

Ebita-resultatet uppgick till 11,7 miljoner kronor (-1,1). Resultatet belastas med direkta kostnader om cirka -4,8 miljoner kronor (-14,0) hänförliga till avveckling av en enhet i Kina, förvärv, integration och återföring av övervärden i balansräkning vid förvärvet av Rittner.

Justerat för dessa engångsposter uppgick ebita-resultatet till 16,5 miljoner kronor (12,9).

Kvartalets nettoomsättning blev 548 miljoner (433).

Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning om 0:25 kronor per aktie (0:25) för 2019.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom