Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Här är börsens billigaste aktier

På jakt efter börsens bästa valuecase? Affärsvärlden hjälper dig genom att lista de billigaste aktierna på börsen enligt fem populära nyckeltal.

Börsraset under de senaste 1,5 åren har medfört att det finns gott om lågt värderade bolag på Stockholmsbörsen. Affärsvärlden har med hjälp av prognosdatabasen JCF från Factset listat börsens billigaste aktier enligt nyckeltalen p/e, p/s, p/b, ev/sales och ev/ebit.

Listorna avser de 20 billigaste aktierna för bolag med ett börsvärde över 1 miljard kronor. Fastighetsbolag, finansiella bolag och investmentbolag är exkluderade.

Vi börjar med det populära p/e-talet som ställer bolagets nettovinst per aktie i förhållande till den rådande börskursen. Här toppar katalog- och sökföretagetEniromed extremt låga 2,2. Bakom den låga värderingen ligger oro över bolagets höga skuldsättning. Marknaden ifrågasätter också hur länge Eniros kataloger kan fortsätta vara en kassako. Bolagets internetverksamhet är dessutom hårt konkurrensutsatt.

Nyckeltalet price/sales ställer bolagets börsvärde i förhållande till den totala försäljningen. Ett lågt p/s-tal innebär att marknaden har låga förväntningar om att bolagets framtida lönsamhet. Det lägsta p/s-talet har flygbolagetSASsom i år väntas omsätta cirka 50 miljarder kronor och har ett börsvärde på bara drygt 5 miljarder. Bolaget har dock svaga finanser och i samband med bokslutet tillkännagavs en nyemission på 6 miljarder, vilken kommer att stärka ekonomin, men samtidigt göra värderingen mindre attraktiv.

Price/book ställer bolagets marknadsvärde i förhållande till det egna kapitalet. Bolag med en låg p/b-värdering väntas inte uppnå någon hög avkastning på det egna kapitalet. Vill det sig illa urholkas det egna kapitalet av förluster och bolagen måste ta in nytt kapital. Toppar listan gör verkstadsföretagetTrelleborg, som bara värderas till ungefär en tredjedel av det egna kapitalet. Men så har bolaget en hel del problem också.

– De är tvingade att göra något inom kort, problemet är att det som de helst vill sälja är bildelarna och intresset för dem är förstås inte på topp nu. Faktum är att de ligger så risigt till att någon form av rekonstruktion eller till och med konkurs inte är uteslutet, som en källa uttryckte det i Affärsvärldens börsgolv i senaste numret.

Nyckeltalet price/sales tar ingen hänsyn till bolagens skuldsättning. Därför kan en jämförelse som justerar för skuldsättningen vara mer rättvis. Nyckeltalet enterprise value/sales ställer bolagets börsvärde justerat för nettoskulden/nettokassan i förhållande till försäljningen. ByggjättenSkanska, som låg på plats 10 på p/s-rankingen, klättrar till toppen av ev/sales-rankingen tack vare en stor nettokassa.

Vi avslutar med nyckeltalet ev/ebit, vilket jämför bolagets enterprise value med dess rörelseresultat. Billigast enligt detta nyckeltal är oljebolagetWest Siberian. Som alltid finns det en förklaring till varför värderingen är nedtryckt.

"West Siberian ser vid en första anblick relativt hälsosamt ut. Bolaget har sina kostnader i deprecierade ryska rubel och intäkter i dollar, samtidigt är raffineringsverksamheten lönsam även vid lägre oljepriser. Men skenet bedrar, och av knappt 900 miljoner dollar förfaller nästan 700 miljoner dollar till betalning under det kommande året. Exemplet PA Resources förskräcker. Till skillnad från detta har West Siberian mer kapitalstarka huvudägare som kan stötta bolaget. Dessutom gör företagets diversifierade verksamhet, med såväl produktion som raffinering, det lättare att få nya krediter. Det troligaste är att det blir en kombination av emission och ny upplåning", skrev Affärsvärlden i senaste numret.

affarsvarlden Administrator

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom