Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Här är länen där företagen går bäst

2018-10-15 09:10
Foto: Yvonne Åsell / SvD / TT

Högkonjunkturen driver på lönsamheten i Sveriges företag. Men det är inte storstadslänen som ligger i topp.

Högpresterare är i stället företagen i län som Värmland och Västmanland.

– Man blir överraskad, säger Günther Mårder, vd på Företagarna.

Svensk ekonomi går som tåget - men det är inte i storstäderna som företagen blommar som mest. En ny undersökning av årsredovisningar som gjorts av organisationen Företagarna visar att om man mäter lönsamheten som snittavkastning på sysselsatt kapital så ligger företagen i Stockholms och Skåne län snarare under riksnittet på 12,4 procent.

– I storstäderna finns många företag per capita som konkurrerar om samma kunder. Det leder till en prispress samtidigt som många tampas med höga kostnader för såväl anställda som lokaler och andra insatsvaror, säger Günther Mårder, vd på Företagarna.

Värmland toppar

I stället är det företagen i län som Värmland, Västmanland och Kronoberg som toppar ligan. I Värmlands län når snittavkastningen på sysselsatt kapital upp till nästan 20 procent och hela 36 procent i Värmlandskommunen Eda.

– I många av de här mindre kommunerna har det också varit mycket företagsnedläggningar. Många företag har försvunnit, men de som stannat kvar har lyckats väl. I den starka konjunkturen vi befinner oss i nu så levererar de en fantastisk avkastning, säger Mårder.

Helena Stor Hansson, näringslivsstrateg på Region Värmland, pekar på den höga investeringsnivå som varit.

– Det byggs väldigt mycket i Värmland nu och det investeras en hel del. Eda ligger dessutom nära den norska gränsen och jag tror att köpkraften därifrån kan spela in, säger hon.

Stora branschskillnader

Skillnaderna i lönsamhet mellan länen är dock mindre än skillnaderna i lönsamhet branscher emellan. Kapitaltunga verksamheter inom fastighet, bank och finans ligger relativt lågt med en genomsnittlig avkastning på 5,4 respektive 6,7 procent. Det till skillnad från bolag inom hår och skönhetsvård som levererar en lönsamhet på hela 37 procent _ hälsa och sjukvård, bemanning och reklam kommer inte långt efter enligt Företagarnas undersökning.

– Det är typiska branscher som gynnas särskilt då vi konsumenter upplever att vi har tjocka plånböcker, säger Mårder.

– Det intressanta blir att se hur de här bolagen klarar sig när ekonomin vänder, vi tror att flera kanske kommer att se vissa utmaningar när ekonomin blir tuffare.

Naturliga förklaringar

Ted Gemzell, vd på Sveriges frisörföretagare, blir överraskad över siffrorna _ han hävdar att frisörbranschen är relativt okänslig för konjunktursvängningar.

Enligt branschorganisationen har salongerna rörelsemarginaler på mellan 5 och 6 procent. Att den genomsnittliga avkastningen ligger så högt beror förmodligen på att det inte krävs så stora investeringar _ varför resultatet gör sig större i jämförelse med det sysselsatta kapitalet, resonerar Gemzell.

– Visst har vi sett att konsumtionen av skönhetsvård ökat dramatiskt de senaste 20 åren. Men den här siffran bör nog tas med en nypa salt, säger han.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom