Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Här är prestigejobben som studenter vill ha

2011-05-30 13:45
Hellre ett häftigt jobb som ger prestige, än ett med socialt och etiskt ansvar. Det gäller för Europas unga, enligt undersökningen. Foto: Colourbox

Etik och socialt ansvarstagande är inget för dagens unga talanger. När Europas toppstudenter drömmer om jobb är det häftiga produkter och prestige som gäller.

De vill bli anställda på Apple och Google, för de vill jobba med populära produkter på framgångsrika företag. Generation Y sätter sin image bland vännerna främst, att rädda världen är inte så viktigt, att döma av varumärkesföretaget Universums studentbarometer.

Universum har frågat ekonomi- och civilingenjörsstudenter i hela Europa hur de ser på sin framtida arbetsgivare. Båda studentgrupperna tycker att häftiga produkter är en viktig faktor för deras val av arbetsgivare, ungefär 40 procent har topprankat produkterna.

Nästan lika många tycker att företagets goda rykte är viktigt och runt 30 procent vill att företaget ska ha framgångar på marknaden.

När det gäller att företaget andas prestige tycker 31 procent av ekonomerna att detta är viktigt mot 21 procent av teknologerna. Samma skillnad gäller för vikten av att ha inspirerande toppchefer.

Teknologerna utmärker sig genom att framhålla att de häftiga produkterna ska vara innovativa också, det tycker 43 procent, mot 24 procent av ekonomerna.

Studenterna är eniga om att socialt ansvarstagande, CSR, och hög etisk svansföring är en gäspning när det kommer till val av arbetsgivare, siffran är 20 procent i båda grupperna.

- Beklämmande, är Alice Bah Kuhnkes första reaktion. Hon är hållbarhetschef på teknikkonsultföretaget ÅF.

Men när hon har funderat, kommer hon fram till att det vore konstigt om just toppstudenterna skulle skilja sig så radikalt från generationskamraterna. Det vimlar av undersökningar som visar att 80- och 90-talisterna har ett holistiskt synsätt och vill förändra världen.

- Förhoppningsvis kommer toppstudenterna på andra tankar, när de väl har varit ute i arbetslivet ett tag. De kanske inte vet vad CSR och hållbarhet i praktiken är, utan tror att det handlar om att enbart skicka pengar till Rädda barnen. Med en sådan verklighetsuppfattning är det förstås sunt att tycka att det är viktigare att utveckla produkter och tjänster, säger Alice Bah Kuhnke, som gärna vill göra en välvillig tolkning.

Hon säger att många företag de facto befinner sig på en låg nivå var det gäller praktiskt arbete med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, det görs med vänster hand, vid sidan av den egentliga affärsverksamheten.

De företag som kommer att nå framgång och överhuvudtaget finnas kvar om 20 år är företag som fattar ett affärsstrategiskt beslut att arbeta med hållbarhet som en integrerad del av kärnverksamheten, är hennes uppfattning.

- De som har svarat i undersökningen är toppstudenter, de kanske genomskådar företagen som är kör med ”greenwash”, säger Alice Bah Kuhnke hoppfullt, för hon är djupt engagerad i frågan, är ofta ute och föreläser. Dessutom optimistiskt lagd.

Universum gör den här undersökningen varje år bland studenter på toppuniversitet i 135 europeiska länder. De får svara på frågor om karriär, arbetsliv och tro på framtiden, för att arbetsgivarna ska förstå hur de ska kommunicera med generationen som ska ta över världen.

Bortåt 20 000 studenter inom ekonomi, teknik, data/it, humaniora och naturvetenskap har deltagit i undersökningen och rankat sina drömarbetsgivare.

Apple slår Google i ekonomirankingen och McKinsey & Company kniper tredjeplatsen från L’Oréal. Bland ingenjörsstudenterna rankas Google först, följt av Audi och EADS som trycker undan BMW och Apple. Google fortsätter vara den ideala arbetsgivaren bland studenter inom naturvetenskap, it och humaniora, för de vill jobba med populära produkter på framgångsrika företag.

Generation Y sätter sin image bland vännerna främst, att rädda världen är inte så viktigt, att döma av varumärkesföretaget Universums studentbarometer. 

Elisabeth Vene

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom