Här är siffrorna som Nordea råkade släppa

2012-07-17 12:14 Affärsvärlden Redaktionen

Nordea Bank Norges rörelseresultat blev 1.565 miljoner norska kronor i det andra kvartalet (1.270).

Räntenettot blev 2.266 miljoner norska kronor (1.961) och provisionsnettot 596 miljoner norska kronor (646).

Jämfört med föregående kvartal minskade Nordea Bank Norges räntenetto med 2 procent, främst förklarat av lägre inlåningsvolymer inom CIB, Corporate & Institutional Banking, och lägre inlåningsmarginaler på alla områden.

"Det förklaras av lägre räntor och en tilltagande konkurrens om inlåning under perioden liksom höga ut- och inlåningsspreadar föregående kvartal i CIB", skriver Nordea.

Enligt rapporten steg marginalerna på utlåningen inom alla övriga områden och utlåningsvolymerna ökade inom Retail Banking och inom Shipping.

Utlåningsvolymerna mot företag steg med 1 procent jämfört med föregående kvartal, trots att den norska kronan förstärktes mot dollarn, och utlåningsmarginalerna mot företag ökade något, förutom inom CIB.

Bolånevolymerna steg 2 procent jämfört med föregående kvartal under något ökade marginaler, framgår det.

Nordea Bank Norges totala intäkter blev 3.087 miljoner norska kronor (2.777) och kostnaderna 1.249 miljoner (1.260).

Kreditförlusterna uppgick till 273 miljoner i kvartalet (247), motsvarande 22 baspunkter av utlåningen.

Samtliga ovanstående siffror avser Nordea Bank Norge som släppte dessa siffror i ett meddelande via Olsobörsen.

Nordea-koncernen släpper halvårsrapporten klockan 7 den 18 juli.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet