Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Här finns Sveriges skiffergas

2013-06-11 16:30

Boomen för skiffergas ritar om världens energikarta. Även Sverige sitter på stora reserver. Men politiskt motstånd gör utvinning mindre sannolik.

I september 2012 testborrade Gripen Gas efter skiffergas i Östergötland. Resultaten var positiva och den testade gasen utgjordes till 97,5 procent av metan.

- Det kan bli aktuellt med kommersiell utvinning. Just nu håller vi på att undersöka kvaliteten på fynden. Vi vet att det finns skiffergas i regionen och nu undersöker vi hur den kan utvinnas, säger bolagets vd Stephen Crabtree till Affärsvärlden.

Utvinning av skiffergas är kontroversiellt och stämplas av flera miljöorganisationer som direkt farligt. Risken att negativt påverka miljön och då främst grundvattnet bedöms som stor. Om svenska myndigheter ger Gripen ett utvidgat tillstånd återstår att se.

Riksdagen tar dock inte avstånd från utvinningsmetoden. I mars avslogs Miljöpartiets motion att förbjuda utvinning av skiffergas i Sverige.

- Vi har en dialog med berörda myndigheter. Men vi har inte diskuterat saken på detaljnivå då vi ännu inte vet hur en kommersiell utvinning ska gå till. Vi har inte kommit till det stadiet än, säger Stephen Crabtree.

Även om Gripen kommer på ett sätt att utvinna gasen talar historien för att bolaget stöter på patrull i form av politiskt motstånd. Det anser Urban Bergström, gas- och oljeexpert på Energimyndigheten.

- För två år sedan gjorde Shell provborrningar i Skåne. De ansåg att det inte var någon idé att fortsätta. Mestadels på grund av opinionen skulle jag vilja påstå. Politiskt är det här inte genomförbart i Sverige, säger energiexperten.

- Preem med dotterbolag försökte utvinna olja i Östersjön och fick tillstånd för att provborra. Men sedan var det stopp, säger Urban Bergström. Han tror att den svenska utvinningen av naturgas stannar på de nivåer som i dag råder på västkusten.

I en färsk rapport från amerikanska energimyndigheten EIA framkommer att det finns fyndigheter av skiffergas i södra Sverige (se karta och tabell till höger). Men det är inga nya fyndigheter som redovisas enligt Mikael Eriksson, energisamordnare på UD. Han säger att det är gasen som Shell försökte utvinna för två år sedan som redovisas.

- Det är en geologisk uppskattning för vilka fyndigheter som kan finnas. I rapporten gör man en uppskattning av vad som är tekniskt utvinningsbart. Sedan är ekonomiskt och socialt utvinningsbart något annat, säger Mikael Eriksson.

- Man ska se rapporten som en global uppskattning. Men det är intressant att Kina har världens största tillgångar av skiffergas och att Ryssland har världens största tillgångar av skifferolja. Men man ska vara försiktig med siffror och detaljer. Det är en prognos.

Däremot råder ingen tvekan att den globala energikartan är i omgörning.

- USA kommer om fem år att bli självförsörjande av olja och naturgas. De kommer till och med bli exportör av gas. Det kommer bli en stor förändring när beroendet från Mellanöstern minskar, säger Mikael Eriksson.

Han noterar dock att det kan ta upp till tio år innan USA blir självförsörjande, på grund av amerikansk byråkrati. Varje delstat i USA är unik. I Texas går det snabbt att få tillstånd, medan det är en mer långdragen process på östkusten.

Den nya energikartan påverkar Sverige eftersom amerikansk naturgas påverkar den globala konkurrenskraften. Om tekniken och säkerheten för att utvinna skiffergas utvecklas kan även Sverige få en ny roll på enerigkartan.

- USA har redan kommit till den punkten där de kan använda billigare energi än Europa. Då måste man från europeisk sida hitta andra sätt att konkurrera på, säger Mikael Eriksson.  

- Det återstår att se hur Ryssland påverkas. Men Ryssland är ett av de länder som påverkas mest, säger Mikael Eriksson.

Läs mer om skiffergas i reportaget Gasfeber.

På systersajten Ny Teknik skriver två välrenommerade geologer att "USA har fel om den svenska skiffergasen".

Fakta

Den 24 juni håller Gotland Oil aktiestämma. Om aktieägarna tillåter bildas då ett nytt bolag, Gripen Oil and Gas, som Stephen Crabtree blir vd för.

Jonas jonas_melzer

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom