Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Här har vinstprognoserna<br></br> höjts och sänkts mest

Analytikerna har slaktat sina vinstprognoser i många bolag sedan årsskiftet. Men prognoserna har också justerats upp något i vissa bolag. Affärsvärlden har listorna.

Fastigheter, it och spel. Där har ni branscherna där analytikerna är mest optimistiska för tillfället. Av de 20 bolag på börsen där vinstprognoserna höjts mest under de senaste två månaderna är 13 från någon av de tre branscherna.

Bland it-bolagen återfinns affärssystembolaget IBS där den tidigare prognosen om en förlust förbytts i en prognos om en liten vinst. Även konkurrentenIFSär med på listan. Där har vinstprognosen justerats upp med drygt 9 procent.

Högt upp på listan finner vi flera fastighetsbolag.Klövern,FabegeochWihlborgshar alla fått se vinstprognoserna höjas med 17-22 procent sedan årsskiftet. Aktiekurserna har dock inte hängt med uppåt.KlövernochFabegehar till och med backat något.

Betydligt bättre kursmässigt har det gått för spelbolagen.BetssonochUnibetsaktiekurser är upp 40 respektive 55 procent och spelmjukvaruleverantörenNet Entertainmentär upp hela 60 procent. Vinstprognoserna för bolagen har dock ”bara” justerats upp med 9-12 procent.

På listan över bolagen där vinstprognoserna åkt ner i källaren finns en kvintett där analytikerna gått från vinstprognos till förlustprognos för innevarande år. Denna inkluderar transporttrionVolvo,AutolivochSASoch forskningsduonActiveBiotechochKaroBio.

OljebolagenPAResourcesochLundinPetroleumhar fått se sina prognoser halveras på bara två månader. Aktiena har dock bara backat med några få procent.

Sämre har det gått förSEB,Trelleborg,SwedbankochAxisdär de slaktade vinstprognoserna också satt tydliga spår i aktiekursen med ras på 29-41 procent.

Bland bolagen vars aktiekurser orkat lyfta trots analytikerpessimism återfinnsNobia,NetInsight,BEGroupochHöganäs.

Att analytikernas prognosförändringar generellt sett påverkar aktiekursen illustreras av att bolagen med höjda prognoser lyft med i genomsnitt 19 procent medan bolagen med sänkta prognoser fallit i genomsnitt 9 procent.

Värt att notera är också att bolagen med sänkta prognoser är dyrare (p/e 12,4 i snitt) än bolagen med höjda prognoser (p/e 11,0).

Fotnot:Sammanställningen avser bolag på Stockholmsbörsen med ett börsvärde över 1 miljard. Investmentbolag har exkluderats.

affarsvarlden Administrator

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom