Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Här ligger analytikernas fokus i Saab-rapporten

2017-02-10 14:20
Saab är överlägsen etta för försvarsingenjörerna.

När Saab lättar på förlåten till sitt fjärde kvartal är det som vanligt vid försvarskoncernens bokslut utsikterna för helåret som står i fokus. Det framgår av analytikerkommentarer och SME-konsensus inför ett år där Saab ska försöka få in USA:s skolflygplan i orderböckerna. Förutsättningarna är goda, tror både Saab och analytiker.

Om helårsprognosen som de senaste åren berör tillväxt och lönsamhet kan den jämföras med att analytikerna ligger på 7,0 procent försäljningstillväxt och 7,9 procents rörelsemarginal 2017. Det i sin tur kan ställas mot estimat inför rapporten på 6,6 procents tillväxt och 6,9 procents marginal för helåret 2016. Marginallyftet kan ses i ljuset av ledningsutfästelser om det vid exempelvis Saabs kapitalmarknadsdag i höstas: budskapet där var att mycket går Saabs väg just nu, och att lönsamheten kan väntas lyfta.

Prognosen för 2016, spikad vid förra bokslutet och oförändrad sedan dess, är en försäljningstillväxt i linje med det långsiktiga målet om en organisk försäljningstillväxt på 5 procent, och en rörelsemarginal i linje med 2015 års 7,0 procent.

Utdelningen väntas höjas ungefär en krona från 5 kronor i fjol till i genomsnitt 6:04 kronor i år.

För det fjärde kvartalet 2016 väntas intäkter på 9.359 miljoner kronor, en nedgång med 7 procent från motsvarande period 2015. Liksom i fjol väntas en lönsamhetsspurt på 12,4 procent (13,4), mot helårets förväntade 6,9 procent (7,0).

Danske Markets, som har köpråd på Saab, skrev i en förhandskommentar i veckan att förutsättningarna fortsätter att förbättras för bolaget med en solid marknadssituation och goda möjligheter till jättebeställningar. På kort sikt ansåg banken det svårare att förutse saker och ting, och givet kurslyft på sistone har risk-/avkastningsrelationen på kort sikt dämpats något.

Bland de möjliga jätteaffärerna hägrar exempelvis indiska stridsflygplansorder och amerikanska beställningar på skolflygplan.

Inom det sistnämnda höjde Carnegie nyligen sin riktkurs baserat på bland annat att det tycks ha fallit bort ett par konkurrenter, varför Lockheed Martin tycks vara den enda konkurrenten till Saab både där och i Indien.

Saabs rapport publiceras klockan 7.30 på måndag 13 februari, med webbsänd rapportpresentation klockan 10 (tel 08-56 64 26 69).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom