Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Här ska Skanska växa

2011-11-11 10:45

Skanska anser sig ha hittat en oas bland alla krisländer.

Under de senaste tio åren har Skanska växt i hög takt i Latinamerika, omkring 10 gånger, och inget ser ut att stoppa regionen, som är opåverkad av finanskrisen.

Möjligheterna för byggbolag är stora och Skanska Latinamerika, som kommer att ha en stark tillväxt i år, siktar på att växa med 25 procent nästa år, i dollar räknat.

Det säger Hernán Morano, chef för Skanska i Latinamerika, i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

- Tillväxten för våra enheter ligger mellan 20-30 procent år över år. Vi är väldigt selektiva och ser till att vi kan leverera vad vi lovar. Det är en väldigt delikat balansgång, säger Hernán Morano om den stora mängden möjliga affärer.

Mellan 2009 och 2010 växte Skanska knappt alls i Latinamerika, kanske 1-2 procent enligt regionchefen.

Under årets första nio månader växte Skanska med knappt 14 procent i Latinamerika i lokala valutor. En bidragande faktor till den höga siffra som väntas för helåret är att Skanska vann kontraktet för betalmotorvägen Antofagasta i Chile, av vilken bolaget nyligen sålde 50 procent.

- Vi kom från en väldigt låg intäktsnivå. Tack vare det kontraktet har vår operativa enhet störst tillväxt i regionen, troligtvis runt 70 procent i år. Sedan har du Argentina, med omkring 25 procent och Brasilien runt 10 procent, säger Hernán Morano och påpekar att siffrorna är något grovhuggna.

Skanska senaste order i Brasilien, ett kraftverk utanför Rio de Janeiro med ett ordervärde på cirka 3,2 miljarder kronor, är ett jobb som följaktligen lyfter hela regionen.

Skanskas orderstock i Latinamerika uppgick per den 30 september till 5,2 miljarder kronor, mätt på rullande tolv månader, och nyckeltalet book-to-build var 98 procent. Vid tillfället angavs längden på orderstocken till tio månader - alla siffror som nu fått sig en rejäl skjuts:

- Efter att ha vunnit det här stora projektet, samt några andra förnyade drift- och underhållskontrakt, kommer book-to-build att stiga upp mot 130-140 procent för helåret och orderstocken kommer att klättra upp mot 12-14 månader av arbete, säger Hernán Morano.

Under 2010 stod Latinamerika för 5 procent av koncernens omsättning, med cirka 5,7 miljarder kronor i intäkter, en siffra som väntas ticka uppåt under flera års tid:

- Latinamerika är ett ställe där investeringar och byggindustri inte alls lidit av den globala finanskrisen. Det är i dag en isolerad region. Ingen här stoppar investeringar på grund av oron i Europa i dag, säger Hernán Morano.

Till skillnad från andra marknader är Skanska mindre beroende av offentliga investeringar i Latinamerika, då cirka 90 procent av byggjobben är relaterade till privata bolag.

- Då många bolag inte ser möjligheter i USA och Europa just nu kommer många investerare till Latinamerika, så även om de offentliga investeringarna skulle stagnera är de privata investeringarna enorma i alla sektorer, säger Hernán Morano i riktning mot gruvsektorn, infrastruktur samt olja och gas.

Olje- och gasindustrin, inkluderat underhållstjänster, står för cirka 40 procent av Skanskas omsättning i Latinamerika. Argentina och Brasilien står i sin tur för omkring 40 procent vardera följt av Chile på, 10 procent. Resterande del fördelas på Peru, Venezuela och Colombia.

- Brasilien är inte den enda marknaden. Det går väldigt bra för oss i Argentina. Vår operativa enhet växer mycket och ligger i dag nästan på samma aktivitetsnivå som vi ligger på i Brasilien, konstaterar Hernán Morano.

Chile ska behålla platsen som bolagets tredje största intäktsström på kontinenten. I Colombia startas verksamhet, som kommer att växa från låga nivåer, medan ingen tillväxt är att vänta i Venezuela så länge inte den politiska miljön ändras.

- I Venezuela ligger vi stadigt. De har enorma oljereserver. Även om Brasilien är ett stort land är deras kända reserver kanske 5 procent av vad Venezuela har, så vill vi inte lämna Venezuela utan befinner oss där i ett försiktigt 'vänta och se'-läge, säger Hernán Morano.

Skanskas rörelsemarginal i Latinamerika har varit slagig mellan kvartalen under senare år. I år väntas inte fjolårets starka siffra upprepas, men underliggande finns en stabilitet i bruttomarginalen trots en ökad konkurrens på byggmarknaden under de senaste fem åren.

Det säger Hernán Morano, chef för Skanska i Latinamerika, i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

- Det här året kommer inte att bli lika starkt som i fjol. Vi kommer inte att nå upp till en rörelsemarginal på 5 procent, säger Hernán Morano.

I det tredje kvartalet tog Skanska en nedskrivning i ett raffinaderiprojekt samt en nedskrivning i ett mindre projekt, vilket gav en negativ rörelsemarginal i kvartalet och drog ned siffran till 3,3 procent för perioden januari till september.

Det fjärde kvartalet har en viss säsongsmässighet åt det starkare hållet. I fjol uppnådde Skanska höga 9,3 procent i den latinamerikanska byggverksamheten.

- Vi har mycket verksamhet och underhållstjänster som vi mäter internt på årsbasis. Generellt har vi möjligheter som kan utlösas i det fjärde kvartalet. I fjol hade vi samtidigt tre, fyra goda möjligheter som vi fångade i fjärde kvartalet och som lyfte marginalen speciellt mycket då, säger han.

Det stora projekt som kommer att löpa för Petrobras räkning till slutet av 2014, med ett ordervärde på 3,2 miljarder kronor, valde Skanska att ta sig an på egen hand. På frågan vilken lönsamhet som väntas i den typen av upplägg, utan partner, i regionen svarar Skanskachefen:

- Om du tar bruttomarginalen koncernen har runt om i världen är den troligtvis genomsnittlig, säger Hernán Morano.

Överlag ligger bruttomarginalerna i projekt i Latinamerika för närvarande på samma nivåer som projekt som togs för ett till tre år tillbaka i tiden.

- Vi ser ingen förändring i bruttomarginalen, den är på samma nivå i de projekt vi nu slutför. Det råder ingen substantiell förändring. De är kanske lite lägre på våra mest konkurrenssatta marknader, men jag skulle säga att vi ligger omkring snittet för de senaste tre åren, säger Hernán Morano som beskriver konkurrensen i Brasilien som hård:

- I olje- och gassektorn har Petrobras öppnat grindarna för mindre konkurrenter att lämna bud för att få ned priserna. De senaste tre åren har vi fått konkurrens från många mindre aktörer för att Petrobras sänkt kraven. Marknaden har blivit hetare och marginalerna vi hade för fem år sedan har kommit ned. Före 2008 var marknaden ett paradis, säger han.

Samtidigt konstaterar Skanskachefen att den brasilianska byggmarknaden på gott och ont är ganska sluten.

- Utländska bolag är inte riktigt välkomna. Du måste anta att verksamheten växer väldigt svagt de första åren, men vi är redan där och har gått igenom den fasen. Vi har svalt det pillret och behandlas som ett lokalt bolag. Från ett strategiskt perspektiv är det väldigt bra för oss, säger han.

På en i grunden "enorm, växande och het" marknad påtalar han flera gånger vikten av att kunna tacka nej till order och inte växa intäkterna på bekostnad av att riskera marginalerna.

Hernán Morano pekar också på risken som uppstår på längre sikt från den kraftiga tillväxt bolaget upplever nu.

- När du växer måste du vara säker på att du är effektiv och inte tar på dig mer overhead än vad du behöver. Även med samma bruttomarginaler måste du ta på dig mer overhead då intäkterna går upp. Risken fem år bort är att du blivit för tung om marknaden vänder ned. Jag ser inte det de närmaste tre åren, men samtidigt har bolag runt om i världen varit förberedda på en framtid som inte kom, konstaterar Hernán Morano.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom