Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

HEALTH CAP: Vinnare på bioteknik

2000-10-25 07:00

Riskkapitalfonden Health Cap, som sålt sina aktier i Maxim med god förtjänst, har haft ett mycket bra år tack vare den starka bioteknikmarknaden.

Health Cap startade i december 1996 och har hittills lotsat elva företag till olika börser. Först ut var Maxim, som kom till O-listan 1997. Health Cap ägde cirka 6 procent (räknat före utspädning) och sålde sina aktier tidigt i våras. Under tiden hade aktiekursen ökat från 100 till drygt 600 kronor, ingen dålig avkastning på en treårsplacering.

Sedan slutet av förra året har Health Cap tagit ytterligare tre bolag till svenska börsen (Q-Med, Pyrosequencing och Tripep), ett till Parisbörsen (Nicox), ett till Zürichbörsen (Actelion), ett till danska börsen (M&E Biotech) och fyra till amerikanska Nasdaq (Orchid, Esperion, Gemini Genomics, Orapharma). Börsintroduktionerna har, med några undantag, varit lyckosamma (se tabell härintill).

Franskt föredöme

Bäst har det gått för franska företaget Nicox, som introducerades för ett år sedan till kursen 20 euro per aktie och nu är uppe i nästan 80 euro. Nicox utvecklar ett preparat som kombinerar kväveoxid och vanliga värkmediciner (acetylsalicylsyra). Nicox har ett strategiskt avtal med Astra-Zeneca. Upptäckten att kväveoxid har välgörande effekt på olika sjukdomar belönades med Nobelpriset i medicin 1998. Inom fonden finns ett stort kunnande på området. I det vetenskapliga rådet sitter bland annat en av de tre som delade på priset, Louis Ignarro. En medarbetare, Magnus Persson, har forskat tio år på kväveoxidens hälsoeffekter.

Actelion, verksamt inom hjärt/kärlområdet, är en annan lyckad satsning så här långt. Det samma gäller Orchid (DNA-analysutrustning), i båda fallen mer än kursfördubbling sedan introduktionerna i april-maj.

Bland de svenska innehaven har Q-Med, till börsen i december i fjol, utvecklats starkast. Introduktionerna av Pyrosequencing och Tripep i somras är också framgångsrika, särskilt om man beaktar att utförsäljningspriset ansågs högt och att de flesta nya börsbolag drabbats av kursfall i år.

Några bakslag har Health Cap åkt på. Orapharma (tandvård) kom ut olyckligt i mars när bioteknikmarknaden tillfälligt gick i botten. Gemini Genomics, noterat i somras, har drabbats av nedgången för alla aktier inom området genomics. Health Cap blev delägare i detta företag genom sitt innehav i Eurona från Uppsala. Inhoppet i ett annat Uppsalaföretag, Conpharm, som redan var noterat, har heller inte varit så lyckat. I år har Conpharm tappat mer än halva sitt börsvärde.

Stor i Europa

Health Cap är Nordens största riskkapitalfond, och en av de större i Europa, inom området läkemedel, bioteknik och medicinsk teknik. Formellt är det en familj av fonder som sköts av rådgivarfirman Odlander Fredrikson. Kapital tas in från institutionella placerare och slussas till små innovativa företag, i Sverige och utomlands. En del av kapitalet går till nystartade företag. Ett sådant fall är Esperion, som försöker hitta metoder att stärka det goda kolesterolet.

Totalt har 2,8 miljarder kronor satsats i tre fonder. De två första (800 miljoner kronor tillsammans) har finansierat 30 småföretag. I år startades en tredje fond med 2 miljarder kronor där (hittills) bara ett fåtal investeringar har gjorts.

Initiativtagare till Health Cap var två medarbetare på dåvarande Aros: Björn Odlander, läkare, forskare och läkemedelsanalytiker samt Peder Fredrikson, riskkapitalspecialist. Senare har ytterligare medarbetare tillkommit, i år Anki Forsberg, länge VD för börsens enda bioteknikföretag (Skandigen) och Fredrik Buch, tidigare förvaltare av SEB Läkemedelsfond.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom