Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Hemelektronikbolag rasar på börsen

2013-03-22 09:10

Ett danskt hemelektronikbolag tappade över 14 procent i den inledande handeln i Köpenhamn på fredagen.

Bang Olufsen tappade över 14 procent i den inledande handeln i Köpenhamn på fredagen sedan bolaget offentliggjort preliminära resultat för det tredje kvartalet för räkenskapsåret 2012/2013 och samtidigt reviderat ned utsikterna för helåret.

Bang Olufsens intäkter under det tredje kvartalet uppgick till 655 miljoner danska kronor, ned från 766 miljoner motsvarande period i fjol.

Ebit-resultatet var -114 miljoner danska kronor (+23).

Resultatet för det tredje kvartalet inkluderar jämförelsestörande poster om -15 miljoner danska kronor, huvudsakligen relaterat till "organisationsförändringar och nätverksomstrukturering".

Bang Olufsen skriver att det upplevt "förlust av momentum", vilket resulterat i lägre än väntade intäkter och en negativ påverkan för lönsamheten.

Bolaget reviderar därför ned utsikterna för räkenskapsåret 2012/2013. Från att tidigare ha bedömt att verksamheten skulle generera intäkter som översteg det föregående räkenskapsårets intäkter om 3,0 miljarder danska kronor spår Bang
Olufsen nu intäkter om 2,8-2,9 miljarder kronor 2012/2013.

Analytikernas förväntningar för helåret låg på 3,0 miljarder danska kronor, enligt SME Direkts analytikersammanställning.

Detta väntas också påverka ebit-resultatet, som tidigare bedömdes bli positivt men nu väntas bli negativt om 150-200 miljoner danska kronor under helåret.

Analytikernas förväntningar på ebit-resultatet låg på 45 miljoner danska kronor, enligt SME Direkt.

De definitiva siffrorna för det tredje kvartalet väntas den 5 april.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom