Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Hemfosa siktar på Nasdaq OMX Stockholm

2014-02-24 07:02

Hemfosa bekräftar sin avsikt att genomföra en börsintroduktion på Nasdaq OMX Stockholm.

Under förutsättning att erforderliga bolagsstämmo- och andra beslut fattas, att godkännanden erhålls från NASDAQ OMX Stockholm samt att marknadsförhållandena bedöms goda, förväntas börsintroduktionen slutföras i mars 2014.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Genom erbjudandet kommer Hemfosa att tillföras cirka 500 till 950 miljoner kronor, beroende på om medverkande banker utnyttjar så kallad övertilldelningsoption och till vilket pris aktierna utges. Hemfosa avser att använda den erhållna likviden för fortsatta fastighetsförvärv. Det totala erbjudandet förväntas uppgå till cirka 3,8 miljarder kronor.

Aktierna i Hemfosa kommer att erbjudas till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom