Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Hexpol under förväntan

2019-04-26 12:43
Hexpols vd Mikael Fryklund Foto: Trelleborg

Polymertillverkaren nådde inte fram till analytikernas prognoser med sin rapport.

Hexpol, som bland annat är en underleverantör till fordonsindustrin, redovisar ett rörelseresultat på 586 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (540) och nettoomsättningen uppgick till 3.805 miljoner (3.309).

Enligt Bloomberg Datas prognossammanställning väntades i genomsnitt intäkter om 3.924 miljoner kronor och ett rörelseresultat om 614 miljoner kronor.

Hexpols försäljningstillväxt var 15 procent första kvartalet, men justerat för valutakurseffekter och förvärv uppgick försäljningstillväxten till -6 procent.

"Vi hade dock organiskt en negativ försäljningsutveckling i kvartalet och såg därmed en viss avmattning i efterfrågan, främst från fordonsindustrin", skriver vd Mikael Fryklund i en kommentar till delårsrapporten.

Tillväxten totalt sett under kvartalet och rörelseresultatökningen om 9 procent hänvisar Hexpol till förvärven under 2018 samt positiva valutaeffekter.

Valutakursförändringar, främst beroende på en förstärkning av den amerikanska dollarn, påverkade försäljningen totalt sett positivt med 298 miljoner kronor.

"Vi hanterade lägre organisk volym på ett bra sätt. Vi är fortsatt mycket nöjda med våra två senaste strategiska förvärv, Kirkhill Rubber och Mesgo Group. Dessa förvärv har givit oss en bättre position inom avancerade elastomerer och har breddat vår geografiska närvaro i tre nya länder, samt har stärkt vår position i västra USA", kommenterar Mikael Fryklund.

Hexpols rörelsemarginal, som sjönk till 15,4 procent (16,3), påverkades av lägre organisk volym, mixförändringar och avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom