Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Hit försvann Kinneviks miljarder

2011-04-20 09:28

Jämfört med förra året har närmare 6,8 miljarder kronor gått upp i rök i Kinnevik. Så här förklarar vd Mia Brunell Livfors det som hänt.

Investmentbolaget Kinnevik redovisar ett resultat efter skatt på 49 miljoner kronor för det första kvartalet 2011. Det kan jämföras med vinsten på 6,8 miljarder kronor motsvarande period året innan.

I rapporten förklarar Mia Brunell Livfors, vd och koncernchef för Kinnevik att de finansiella marknaderna har påverkats av oron i omvärlden under kvartalet men trots det ökade värdet på Kinneviks tillgångar och Kinnevikaktien har stigit med sju procent under perioden.

- Vi ser fortsatt bra vinstutveckling inom Korsnäs och inom våra telekom- och mediabolag. Under kvartalet har vi också fortsatt att investera i online och mikrofinansiering, två starka, globala trender, säger hon i rapportern.

 
Vinsttappet beror till stor del till att Kinneviks tillgångar på börsen har minskat jämfört med ifjol.

Trots att vinsten var nästan utraderad låg intäkterna i stort sätt på samma nivå. De uppgick till 2.282 miljoner kronor jämfört med 2.283 miljoner kronor motsvarande period året innan.

Kinneviks substansvärde per aktie krympte en aning. Vid periodens utgång låg substansvärdet på 208:35 kronor. I slutet av året var substansrabatten 29 procent. Det kan jämföras med vid utgången av fjärde kvartalet då rabatten var 34 procent.

Skogsverksamheten Korsnäs rapporterade en rörelsevinst på 264 miljoner kronor för årets tre första månader. Det var en förbättring med förra årets rörelsevinst på 199 miljoner kronor.

Efter produktionsproblem under fjärde kvartalet var Korsnäs lagernivåer låga vid ingången av året och det har inneburit att leveranserna för årets första kvartal påverkades negativt på grund av brist på material att leverera.

Värdeförändringar, förändringar i verkligt värde av finansiella tillgångar, var -101 miljoner kronor jämfört med 6.671 miljoner kronor motsvarande period året innan, står det i rapporten.

Kinnevik investerade 430 miljoner kronor under första kvartalet. Investeringarna gjordes främst inom segmentet online och av den totala summan gick 351 miljoner kronor in i det europeiska onlinebolaget Rocket Internet med portföljbolag. Kinnevik investerade även 48 miljoner kronor i CDON.

Företagets jordbruks satsning visade stort minus det här kvartalet. Black Earth Farming, som är ett ledande jordbruksbolag med verksamhet i Ryssland drabbades hårt av svår torka i Ryssland under sommaren 2010. Det i sin tur påverkade resultatet. Försäljningen blev 40 procent lägre än 2009 och en förlust för 2010, exklusive engångsposter, på 22,8 miljoner US dollar.

Yvonne Edenholm

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom