Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Högre arbetslöshet än väntat

2016-06-22 08:51
Foto: Lennart Perlenhem/Arbetsförmedlingen

Arbetslösheten i Sverige uppgick enligt SCB:s undersökning till 7,6 procent i maj.

Analytiker hade enligt SIX News sammanställning väntat sig en nivå på 7,2 procent under månaden. Spannet i förväntningarna var 7,1 till 7,4 procent med ett medianvärde på 7,3 procent.

I april uppgick arbetslösheten till 7,3 procent. Säsongsrensat var arbetslöshetsnivån 7,2 procent (6,7 procent månaden innan). Väntat var 6,9 procent enligt SIX News enkät.

Antalet arbetslösa (ej säsongsrensat) uppgick till 400.000 personer, jämfört med 381.000 en månad tidigare.

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4.892.000, icke säsongrensat (4.873.000 månaden innan). Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 162,1 miljoner per vecka (166,7 miljoner månaden innan).

Säsongsrensat och utjämnat var arbetslöshetsnivån 7,0 procent (6,9 procent månaden innan).

Antalet personer i åldern 15-74 år som ingick i arbetskraften var enligt icke säsongrensade data 5.292.000 under maj (5.254.000 månaden innan). Andelen i arbetskraften uppgick till 72,4 procent (71,9).

SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) mäter arbetslösheten genom en urvalsundersökning där cirka 20.000 personer deltar varje månad.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom