Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Högre hyresintäkter för Nyfosa

2019-02-12 08:05
Nyfosas vd Jens Engwall. Foto: Hemfosa

Fastighetsbolagets hyresintäkter steg för kvartalet.

Nyfosa, som knoppats av från Hemfosa, hade hyresintäkter för fastigheter på 317 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (247).

Driftnettot blev 229 miljoner kronor (170) och förvaltningsresultatet uppgick till 250 miljoner (249).

"Kostnader hänförliga till delnings- och noteringsprocessen belastade resultaträkningen med 33 miljoner kronor i kvartalet. Kostnaden för centraladministration uppgick till 16 miljoner kronor (4) och inkluderar kostnader hänförliga till den växande organisationen", skriver bolaget i rapporten.

Kvartalets nettoresultat var 308 miljoner kronor (279) eller 1,84 kronor per aktie (1,66). Bolagets skattekostnad för kvartalet var positiv om 42 miljoner kronor (-87), främst en effekt av värdering av skattemässiga underskott, framhålls det.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning sker till aktieägarna för det gångna året.

Bolaget satsar på att återinvestera vinsterna för att ta tillvara på affärsmöjligheter och uppnå tillväxtmålet om ett totalt fastighetsvärde på 25 miljarder kronor före större utskiftningar till ägare börjar att ske. Vid årsskiftet hade bolaget en fastighetsportfölj om 15,6 miljarder kronor.

Ett långsiktigt substansvärde, epra nav, per aktie om 55:36 kronor anges per årsskiftet (25:64).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom