Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 08-617 80 00

Högre inflation än väntat

2017-09-12 09:43
Foto: Göran Billeson / IBL Bildbyrå

Den underliggande inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i augusti 2,3 procent.

Konsumentpriserna sjönk 0,2 procent i augusti jämfört med föregående månad, enligt SCB. KPI-inflationen var 2,1 procent.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntade analytikerna att KPI skulle ha sjunkit med 0,2 procent på månadsbasis och stigit med 2,1 procent jämfört med samma månad 2016. I juli var KPI-inflationen 2,2 procent.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på kläder (6,8 procent) med 0,3 procentenheter. Högre boendekostnader (0,3 procent) bidrog med ytterligare 0,1 procentenhet, huvudsakligen beroende på högre priser på el.

Uppgången motverkades främst av prissänkningar på paketresor (-20,7 procent) som bidrog nedåt med 0,4 procentenheter och utrikes flygresor (-25,3 procent) som bidrog nedåt med 0,3 procentenheter.

KPIF (KPI med fast ränta) sjönk 0,1 procent i augusti jämfört med föregående månad, och steg 2,3 procent jämfört med samma månad 2016.

Väntat enligt SME Direkts prognosenkät var -0,2 procent respektive +2,2 procent. I juli var KPIF-inflationen 2,4 procent.

Riksbankens prognosbana, som publicerades den 7 september, pekade mot en KPI-inflation på 2,1 procent och KPIF-inflation på 2,2 procent i augusti.

KPIF-inflationen exklusive energi var 2,0 procent i augusti, jämfört med 2,1 procent i juli. Riksbankens prognosbana pekade mot 2,0 procent i augusti.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom