Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Högre intäkter för Avanza

2019-07-11 08:37
Rikard Josefson, vd för Avanza.

Nätbanken Avanza redovisar ett nettoresultat på 101 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019.

Bloombergs analytikerenkät med sex respondenter pekade här mot just 101 miljoner kronor.

De totala intäkterna uppgick till 284 miljoner kronor. Där låg snittprognosen på 288 miljoner, enligt Bloomberg News.

Rörelsens intäkter ökade med 17 procent andra kvartalet jämfört med motsvarande period i fjol.

Bland intäktsposterna noteras att courtagenettot blev 105 miljoner kronor (92), fondprovisioner uppgick till 83 miljoner kronor (74) och räntenettot var 51 miljoner kronor (29).

Rörelsekostnaderna ökade med 8 procent mot föregående år, främst på grund av högre personalkostnader.

Den långsiktiga prognosen för årlig kostnadsökning uppgår till 9-12 procent, med en budget för 2019 på 10,5 procent, vilket är i linje med vad Avanza meddelat tidigare.

Rörelseresultatet blev 117 miljoner kronor, jämfört med 90 miljoner motsvarande period i fjol.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom